Akcja składania takich wniosków do 26 kwietnia w NFZ była rekomendowana świadczeniodawcom przez samorząd lekarski i związki zawodowe tego środowiska jeszcze z lutym i marcu. Ponadto lekarze prowadząc prywatne praktyki otrzymali rekomendacje, aby nie zawierali z NFZ od 1 lipca nowych umów na wypisywanie recept na leki refundowane, jeżeli będą w nich zapisy o karach umownych za wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi lub niezgodnej z uprawnieniami pacjenta. Projekt wzoru nowej umowy, w którym są zapisy o karach umownych opublikował niedawno NFZ.

Wzór wniosku do NFZ był udostępniony m.in. przez Naczelną Radę Lekarską i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Według środowiska lekarskiego, wnioski takie będą napływały do oddziałów Funduszu jeszcze przez kilka dni, ponieważ część została wysłana pocztą.

Według środowiska lekarskiego zapisy w umowach z NFZ o karach powinny być wykreślone, po tym jak analogiczne przepisy zostały uchylone w styczniowej nowelizacji ustawy refundacyjnej po proteście pieczątkowym lekarzy.

Do zachodniopomorskiego oddziału NFZ skierowano łącznie 82 wnioski - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa tego oddziału Małgorzata Koszur. Dodała, że są dwa rodzaje wniosków; pierwszy to wnioski od świadczeniodawców (są to m.in. szpitale i przychodnie), którzy mają zawarte umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Takich wniosków wpłynęło 9. Wyjaśniła, że wszystkich świadczeniodawców mających podpisane umowy z Funduszem w województwie jest prawie 1,2 tys. "W ocenie NFZ brakuje podstaw prawnych do wykreślenia przepisów dotyczących kar umownych" - dodała Koszur.

Drugim rodzajem wniosków są te, od lekarzy mających umowy z NFZ tylko na wystawianie recept lekarskich. Mogą te recepty wystawiać prywatnym pacjentom w ramach prowadzonej działalności leczniczej, a także rodzinie lub sobie. "Do zachodniopomorskiego NFZ dotarły 73 takie wnioski, a w całym województwie jest 5,5 tys. lekarzy, z którymi zawarliśmy umowy w tym zakresie" - dodała Koszur. Wyjaśniła, że lekarze ci zostaną poinformowani, że zmiana umowy dot. tylko wystawiania recept jest kompetencją prezesa NFZ, który określa jej wzór. Nowe umowy mają obowiązywać od 1 lipca br.

Większa liczba wniosków wpłynęła do opolskiego oddziału Funduszu - 497, w tym 72 indywidualne od lekarzy (na 2880 umów z NFZ) oraz 425 od świadczeniodawców (na 1055 podpisanych umów).

Ponad trzysta wniosków wpłynęło do śląskiego (357), a także do lubelskiego (325) oddziału funduszu.

Po ok. 200 wniosków wpłynęło w oddziale podlaskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim, małopolskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

W województwie pomorskim wpłynęło ok. 150 wniosków złożonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz cztery - z gabinetów prywatnych.

W płockim oddziale zostało złożonych 108 wniosków. Jak poinformował PAP prezes płockiej Okręgowej Izby Lekarskiej Jarosław Wanecki, wśród świadczeniodawców, którzy złożyli wnioski są m.in. największe publiczne podmioty medyczne z regionu, w tym Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.

Są także oddziały, gdzie wpłynęło znacznie mniej wniosków; od kilku do kilkunastu zostało złożonych w oddziałach mazowieckim, lubuskim i podkarpackim.

Również do dolnośląskiego oddziału wpłynęło kilkanaście wniosków. Jednak Dolnośląska Izba Lekarska twierdzi, że w czwartek wysłała do oddziału NFZ 100 takich wniosków, a kolejne tyle spodziewa się wysłać po weekendzie majowym. Na swoje stronie internetowej izba apeluje, aby placówki medyczne przesyłały wnioski do jej siedziby do 7 maja.(PAP)

bpi/ kat/ jaw/ ren/ rgr/ ali/ pdo/ mmd/ mb/ rau/ api/ ktp/ res/ kow/ bls/ bos/ jbr/