- Łódź jest jedynym polskim partnerem tego bardzo ważnego przedsięwzięcia europejskiego, które ma na celu jedno: aby wszystkim ludziom w Europie żyło się jak najlepiej. Naszym celem nie jest już jedynie wydłużanie życia, lecz dbanie o podnoszenie jego jakości w odniesieniu do osób starszych, których za 10 lat w Łodzi i regionie będzie ponad 35 procent. Myślimy o ogromnej i powiększającej się rzeszy obywateli, którym nasza wiedza, doświadczenie i współpraca umożliwi coraz aktywniejsze życie - podkreśliła prorektor ds. nauki łódzkiego Uniwersytetu Medycznego profesor Lucyna Woźniak na czwartkowej (14 lipca 2016) konferencji prasowej. 

W tegorocznym konkursie Komisji Europejskiej na centra referencyjne w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia (EIP AHA) łódzkie konsorcjum, które - obok Uniwersytetu Medycznego - tworzą władze regionalne, jednostki samorządu miasta, Szpital Kliniczny im. Barlickiego, Instytut Medycyny Pracy, Klaster Żyjmy Zdrowiej oraz spółki Ericpol-Ericsson - zostało ocenione na dwie gwiazdki w skali od 1 do 4. 

 [-OFERTA_HTML-]

EIP AHA to inicjatywa polegająca na współpracy między KE a krajami, regionami, przemysłem, pracownikami opieki zdrowotnej i społecznej oraz organizacjami reprezentującymi osoby starsze i pacjentów. Ich partnerstwo ma na celu poprawę zdrowia i jakości życia osób starszych oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. 

Dotychczas status ośrodków referencyjnych ds. aktywnego i zdrowego starzenia się posiadały 32 europejskie konsorcja, przede wszystkim z Europy Zachodniej. Uniwersytet Medyczny w Łodzi aktywnie współpracował z ośrodkami referencyjnymi z Coimbry (Portugalia) oraz Groningen (Holandia); wyniki tej współpracy pozwoliły na udział w tegorocznym konkursie. 

- Pisząc ten projekt, zdaliśmy sobie sprawę, jak wielki potencjał tkwi w regionie łódzkim - ile różnych inicjatyw jest podejmowanych w ośrodkach akademickich, przez jednostki miejskie, regionalne, powiaty - ile społeczności działa w wielu rozproszonych miejscach. Mamy nadzieję, że centrum referencyjne, pozwoli skupić te wysiłki i zwiększyć ich efektywność - zaznaczyła profesor Woźniak. 

Według marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, działalność centrum EIP AHA dotyczyć będzie wielu dziedzin - od badań naukowych dotyczących starzenia się, poprzez usługi medyczne, farmację, rehabilitację, produkcję kosmetyków, socjologię czy szeroko pojęte dbanie o kondycję psychiczną seniorów. 

- Partnerstwo 74 centrów w Europie oznacza, że będziemy mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia ośrodków, które zajmują się zagadnieniami starzenia już od wielu lat. Nie będziemy wyważać otwartych drzwi, testować projektów. To nie tylko oszczędzi nasz czas, ale i obniży koszty osiągnięcia pewnych celów i zaktywizuje innowacje w regionie, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach - wyjaśniła profesor Woźniak. 

Prorektor dodała, że już na kilka dni przed ogłoszeniem wyników konkursu KE, przedstawiciele łódzkiego konsorcjum domyślali się jego wyników. 
- Domyślaliśmy się, że przyjęto nas do tego grona, bo intensywnie zaczęły spływać do nas oferty współpracy - wykorzystania aplikacji mobilnych dla seniorów, warsztatów dotyczących tworzenia wielopokoleniowych inteligentnych domów, integracji społecznej na rewitalizowanych obszarach. Firmy wzięłyby za to ciężkie pieniądze, nasi partnerzy zrobią to bezpłatnie w ramach współpracy - podkreśliła. 

Łódzki Uniwersytet Medyczny od kilku lat zajmuje się zagadnieniami zdrowego starzenia. W 2011 roku powołano w nim Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem. Na badania interdyscyplinarne placówka pozyskała z UE ponad 5 mln euro. 

Uczelnia, jako jedyna w Polsce, przyjęła zaproszenie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Innolife, dedykowanej badaniom na rzecz zdrowego starzenia; jest to partnerstwo ponad 140 ośrodków w Europie, w tym najbardziej znanych placówek naukowych. (pap)