Do oddawania krwi w ostatnich dniach zachęcał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który w sobotę podczas inauguracji ogólnopolskiej kampanii społecznej "Twoja krew, moje życie" sam również oddał krew. "Krwi nie da się wyprodukować w laboratorium, ani niczym jej zastąpić. Gdy jest potrzebna można polegać tylko i wyłącznie na dawcach, którzy bezinteresownie i dobrowolnie ją oddają" - mówił minister.

 

Radziwiłł dziękował wszystkim, którzy skłonni są dzielić krwią z innymi. "Ten wspaniały dar jednego człowieka dla drugiego, a także cały rozwijający się wokół tego ruch honorowego krwiodawstwa to ważne zjawisko społeczne. W wielu instytucjach, w wojsku, w policji, w straży pożarnej, w społecznościach lokalnych to ważny element życia społecznego zapewniający wzajemną życzliwość i budowanie dobrych relacji, także sprzyjający rozwijaniu się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce" - ocenił.

 

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o publicznej służbie krwi, której głównym celem jest dostosowanie polskiego prawa dotyczącego krwiodawstwa do wymagań kilku dyrektyw UE. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi będą miały też obowiązek prowadzenia systemu e-Krew. To teleinformatyczny rejestr, który ma zawierać informacje o kandydatach oraz dawcach krwi. Ma on służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpiecznej krwi lub jej składników na potrzeby lecznictwa, poszukiwaniu krwi i dawców krwi w przypadku pacjentów z rzadkimi grupami krwi oraz monitorowaniu jakości i drogi w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Ma być także pomocny w ocenie optymalnego zużycia krwi.

 

25 czerwca br. odbędzie się próba pobicia rekordu Polski w ilości oddanej honorowo krwi. Wydarzenie będzie miało miejsce podczas Wielkiego Pikniku Krwiodawstwa w Ożarowie Mazowieckim, który organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Strażak" we współpracy z powiatem warszawskim zachodnim. Obecny rekord Polski został ustanowiony w 2015 r. - udało się wówczas pozyskać 178 litrów krwi od 397 uczestników.

 

Z kolei organizacja Krewniacy przygotowała społeczny spot zachęcający do oddawania krwi, który został przekazany setkom organizacji i centrom krwiodawstwa w wielu krajach w Europie i na świecie. "Dzięki temu Polacy mają kolejny powód do dumy, dając przykład innym i zachęcając do oddawania krwi, która każdego dnia na świecie jest niezastąpionym lekiem" - przekonuje fundacja.

 

Niedobory krwi i jej składników występują okresowo w ciągu całego roku, a najdłużej utrzymują się w wakacje. Jest to spowodowane m.in. większą liczbą wypadków oraz faktem, że krwiodawcy przebywają wówczas na urlopach.

 

Przez stacje krwiodawstwa pożądane są wszystkie grupy krwi. Natomiast z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), ponieważ w nagłych wypadkach może być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi - posiada ją zaledwie ok. 6 proc. Polaków.  Z danych Narodowego Centrum Krwi wynika, że w 2015 r. zostało pobranych 1 260 063 donacji krwi i jej składników.

 

Każdego roku, 14 czerwca, obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, austriackiego lekarza immunologa, laureata Nagrody Nobla, który w 1901 r. odkrył grupy krwi. (PAP)