Problem pojawił się w momencie, gdy w 2009 roku weszły w życie nowe unijne przepisy. Do lutego 2009 roku obowiązywała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 roku, od marca 2009 jest to tzw. nomenklatura scalona, która obowiązek płacenia podatku akcyzowego uzależnia wyłącznie od przeznaczenia pojazdu.


Akcyzy nie płacą więc producenci samochodów pogotowania technicznego, pojazdów strażackich, czy śmieciarek lub zamiatarek ulicznych. Natomiast w przypadku karetek przepisy są różnie interpretowane. Ministerstwo Finansów uważa, że zarówno karetki ratunkowe wykorzystywane w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego jak i transportowe nie mogą być zwolnione z akcyzy, ponieważ służą do tego samego celu – transportu pacjenta. Tymczasem jest sprawą oczywistą, że o ile w przypadku karetki transportowej, rzeczywiście jest to zgodne z prawdą, to w przypadku ratunkowej – absolutnie nie. Karetka ratunkowa wprawdzie służy do przewiezienia pacjenta do szpitala, ale jej głównym celem jest udzielenie pomocy w celu ratowania zdrowia, a najczęściej życia. Nie może więc być traktowana tak samo jak karetka transportowa, którą przewozi się pacjenta z jednego szpitala do drugiego np. na dodatkowe badania.

W związku z tym jeden z dystrybutorów pojazdów sanitarnych jest w sporze z Izbą Celną w  sprawie klasyfikacji ambulansów ratunkowych. W przyszłym tygodniu Najwyższy Sąd Administracyjny wyda wyrok w tej sprawie.

Podatek akcyzowy wynosi 18,6 procent, kiedy silnik karetki ma 2 litry pojemności i powyżej, lub 3,1 procent, gdy kiedy pojemność silnika wynosi poniżej 2 litrów. Podatek akcyzowy dotyczy takich towarów jak alkohol, papierosy (używki szkodzące zdrowiu), samochody osobowe (jest to tzw. podatek od luksusu) lub surowców naturalnych (wprowadzony w celu ograniczenia ich zużycia). Do których grup towarów lub surowców Ministerstwo Finansów zalicza karetki ratunkowe?!

Ireneusz Idziak, AutoForm, członek zarządu Związku Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych