Prezes NFZ zamierza wprowadzić zmiany w sposobie oceny poradni (samodzielnych i przyszpitalnych), z którymi Fundusz podpisuje umowy oraz w systemie rozliczeń świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej .

Jak podkreśliła Pachciarz, premiowane mają być m.in. placówki, które prowadzą poradnie umożliwiające kompleksowe leczenie pacjenta. Chodzi np. o możliwość wykonania badań endoskopowych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego w tej samej placówce.

"Chcemy także postawić na jakość, czyli premiować poradnie, które posiadają dostępne przez cały czas pracy gabinety diagnostyczno-zabiegowe, co pozwala na wykonanie zabiegów w trybie ambulatoryjnym. Dotyczy to szczególnie chirurgii, ortopedii, ginekologii, laryngologii, poradni leczenia bólu" - powiedziała prezes NFZ.

"Zamierzamy też zwiększyć opiekę nad wcześniakami i dziećmi z wadami rozwojowymi. W ich przypadku wydłużony zostanie czas opieki w poradni neonatologicznej z 12 miesięcy do 36 miesięcy. Umożliwi to rozpoznanie i zróżnicowanie występujących chorób i przekazanie dzieci pod opiekę specjalistycznej poradni o określonym profilu" - dodała.

Pachciarz przypomniała, że w 2012 r. wprowadzono wymóg, aby poradnia była czynna co najmniej trzy dni w tygodniu po cztery godziny. "W przypadku, gdy jednak nie uda się na danym terenie zabezpieczyć wystarczającego dostępu do świadczeń, wprowadzamy możliwość przeprowadzenia dodatkowego konkursu z wyłączeniem tego wymogu. Będzie to wymagało zgody centrali NFZ i może dotyczyć jedynie deficytowych specjalności" - podkreśliła prezes Funduszu.

W 2011 NFZ wprowadził nowy system rozliczeń świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mający umożliwić diagnostykę i bardziej zaawansowane leczenie, włącznie z drobnymi zabiegami chirurgicznymi. Dokonana analiza wykazała jednak, że nie przyniósł on na razie spodziewanych rezultatów i obecnie w Funduszu trwają prace mające na celu wprowadzenie korekt.

Paweł Rozwód (PAP)