Nowa lista ma zacząć obowiązywać od 1 września. Zgodnie z ustawą refundacyjną lista leków musi być aktualizowana co dwa miesiące i jest publikowana w formie obwieszczenia MZ. Od stycznia leki refundowane mają urzędowe ceny i marże.

Jak informuje MZ, na listę wpisano ogółem 76 nowych produktów (nowych kodów EAN). Są to produkty (leki i wyroby medyczne) posiadające w chwili obecnej refundowane odpowiedniki. Dla 5 leków dodano nowe wskazanie: wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: anastrozolum – 2 produkty), choroba afektywna dwubiegunowa (substancje czynne: olanzapinum – 3 produkty).

 

Dla 99 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu; dla 2 produktów wprowadzono podwyżki. W porównaniu do listy obowiązującej od 1 lipca, dla 472 produktów spadły dopłaty pacjenta – od 74,88 zł do 1 grosza, a do 495 produktów pacjent dopłaci więcej – od 115,27 zł do 1 grosza.

Zgodnie z nową lista, dla 941 produktów spadły ceny detaliczne brutto – od 71,73 zł do 1 gr, a dla 143 produktów wzrosły – od 2,21 zł do 4 gr. Dla 99 produktów spadły urzędowe ceny zbytu – od 66,96 zł do 4 gr, dla 2 produktów wzrosły – o 1,08 zł.

Dodano wskazania off-label dla 266 produktów leczniczych stosowanych w neurologii. W zakresie leków stosowanych w ramach chemioterapii objęto refundacją 1 nowy produkt leczniczy (nowy kod EAN) zawierający paklitaksel; dla 2 produktów leczniczych obniżono urzędowe ceny zbytu; podwyższono cenę leku Biodribin (kladrybina).

Ponadto – jak poinformowało MZ – trwają prace nad wprowadzeniem na listę substancji czynnej bortezomib, stosowanej w leczeniu szpiczaka mnogiego u pacjentów z niewydolnością nerek; nowych prezentacji leków zawierających etanercept, stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych u dzieci; substancji czynnej temozolomid, stosowanej w leczeniu guzów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, w sytuacjach innych niż określone w dotychczas obowiązującym programie lekowym (wskazania pozarejestracyjne); substancji czynnej lamiwudyna, stosowanej w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób po przeszczepach (wskazanie pozarejestracyjne).