Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował w środę 21 grudnia 2016, że KERM zdecydował, że nie wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. jednolitego podatku. Miał on oznaczać, że nie będzie już rozliczania podatku PIT, znikną też składki na ZUS i NFZ. Zamiast tego każdy Polak miał płacić jednolitą daninę.

- Propozycja zmian dotycząca przejścia do systemu zabezpieczenia zdrowotnego była przygotowywana w kilku wersjach, również z uwzględnieniem jednolitej daniny. Wycofanie się przez rząd z wprowadzenia jednolitej daniny nie zaburza dalszych prac nad przygotowywaniem zmian w ochronie zdrowia - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Resort zaznacza, że głównym celem reformy zapowiedzianej przez rząd w lipcu 2016 roku jest "przejście od systemu ubezpieczenia zdrowotnego do realizacji konstytucyjnej zasady, która nakłada na władze publiczne obowiązek rzeczywiście powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego i w związku z tym likwidacja instytucji płatnika, którym jest obecnie NFZ". W tym celu powstać ma Państwowy Fundusz Celowy "Zdrowie" (PFC "Zdrowie"), którego dysponentem będzie minister zdrowia.

W połowie 2016 roku resort informowało, że na PFC "Zdrowie" będzie trafiać część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych "na poziomie mniej więcej odpowiadającym dzisiejszej składce na ubezpieczenie zdrowotne". Ma on być także zasilany stopniowo wzrastającą dotacją z budżetu państwa, która ma uzupełnić wielkość środków do docelowego poziomu 6 procent PKB w 2025 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku NFZ ma być zlikwidowany, a wojewódzkie oddziały Funduszu mają być przekształcone w Wojewódzkie Urzędy Zdrowia. Do ich zadań będzie należało finansowanie służby zdrowia na poziomie wojewódzkim, kontraktowanie części świadczeń oraz nadzorowanie działania placówek zdrowotnych.

Pod koniec września 2016 roku ministerstwo przekazało do konsultacji publicznych projekt zakładający utworzenie systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Zgodnie z propozycją resortu, placówki zakwalifikowane do PSZ będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Planowane jest odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki (nie zmienią się zasady kontraktowania świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji).


Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>
 

Zmiany przygotowane przez resort zdrowia obejmą też między innymi podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Do konsultacji trafił już projekt, zgodnie z którym opiekę nad pacjentem będzie sprawował zespół składający się z lekarza, pielęgniarki i położnej. Resort zapowiadał, że pilotaż nowej podstawowej opieki zdrowotnej ma być wprowadzany w połowie 2017 roku.(pap)