Ministerstwo poinformowało w mijającym tygodniu o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji. Oferty można składać do 2 kwietnia.

Na współpracę z organizacjami pozarządowymi obejmującą zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia przewidziano na 2015 r. w budżecie resortu 700 tys. zł. Ministerstwo planuje w ramach tej puli trzy programy.

Jednym z nich jest program edukacyjno-promocyjny popularyzujący szczepienia ochronne i zwiększający świadomość społeczną w zakresie znaczenia, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania w walce z chorobami zakaźnymi. Program ma być skierowany do dzieci i rodziców.

W Polsce tzw. wyszczepialność dzieci i młodzieży wciąż jest wysoka - przekracza 95 proc. Z roku na rok zwiększa się jednak liczba rodziców odmawiających szczepień. W 2011 r. było ok. 3 tys. odmów, w 2012 r. - 5,3 tys. a w 2013 r. - 7,2 tys., a w 2014 r. - 12,7 tys. odmów.

Czytaj: Rzecznik Praw Dziecka: sukcesy w leczeniu chorób zakaźnych dzięki szczepieniom>>

Wśród przyczyn tego zjawiska eksperci wskazują m.in. niepotwierdzone, jak podkreślają, badaniami naukowymi opinie, że szczepienia mogą wywoływać uboczne skutki. Osoba, która nie wykonuje obowiązku szczepienia może zostać ukarana grzywną, którą po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego nakłada wojewoda. W 2014 r. ubiegłym roku wszczętych było ponad 220 takich postępowań.

Dotacje celowe dla organizacji, o których poinformował w mijającym tygodniu resort, przewidziano także na programy dotyczące chorób cywilizacyjnych i nadużywania produktów leczniczych.

Na program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów zaplanowano 400 tys. zł.

Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania oraz nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety ma kosztować 150 tys. zł. (PAP)

ID produktu: 40158241 Rok wydania: 2015
Tytuł: Serwis Prawo i Zdrowie - program dla nowych Klientów>>>