Marszałek województwa Marek Sowa poinformował w czwartek 24 września 2015, że projekty, których celem jest wdrożenie kompleksowego programu z zakresu ochrony środowiska, oceniała Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Jak podał, z 39 zgłoszonych do dofinansowania wybrano sześć projektów, przy czym program z Małopolski oceniony został jako najlepszy.

Realizacja projektu zintegrowanego „LIFE-Małopolska w zdrowej atmosferze” rozpocznie się od początku przyszłego miesiąca. Województwo będzie przy nim współpracować z partnerami – głównie 38 małopolskimi gminami chcącymi aktywnie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza na swoim obszarze.

Czytaj: Trzeba zmniejszyć liczbę zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza >>>

LIFE zakłada stworzenie sieci eko-doradców, którzy na poziomie gmin będą wspierać wdrażanie regionalnego programu ochrony powietrza i organizować programy dofinansowania dla mieszkańców pozwalające na wymianę ogrzewania na ekologiczne. W Krakowie ma być więcej urzędników obsługujących mieszkańców przy rozpatrywaniu wniosków o wymianę starych pieców.

Zgodnie z programem ochrony powietrza Małopolska ma osiągnąć standardy jakości powietrza wymagane w prawie krajowym i unijnym. Jego realizację zaplanowano na lata 2015-2023. (pap)