Jak poinformował w czwartek 17 sierpnia 2017 roku wydział informacji i komunikacji społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, głównym celem konkursu jest wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do sprawności przez rehabilitację pacjentów z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, tak aby mogli podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

Zadanie będzie dofinansowane z pieniędzy unijnych. W konkursie jest do rozdania ponad 1,4 mln euro, czyli 6 mln zł. Wartość zgłaszanych projektów musi wynosić co najmniej 50 tys. zł.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zwraca uwagę, że w regionie łódzkim przybywa osób starszych. Wynika to ze struktury demografii. Samorząd województwa stara się "podążać za potrzebami mieszkańców" i dlatego należy przygotować działania, które zapewnią jego mieszkańcom jak "najdłuższą aktywność w dobrym zdrowiu".

O dofinansowanie mogą występować między innymi jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące działalność leczniczą, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 25 września do 10 października 2017 roku. (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]