Jak powiedział wicemarszałek województwa Wojciech Kozak powodem odwołania Grochowskiej jest "brak komunikacji z załogą". Pracownicy szpitala początkowo żądali podwyżek, potem także odwołania dyrektor.

Obowiązki dyrektora szpitala będzie teraz pełnić dotychczasowa zastępca dyrektora ds. lecznictwa Danuta Woźniak. „Jutro zamierzamy ogłosić konkurs na nowego dyrektora. Oprócz ustawowych wymogów wobec kandydatów będę się chciał przyjrzeć ich umiejętnościom zarządzania w kryzysie” – zapowiedział Kozak. Nowy dyrektor stanie m.in. zadaniem rewitalizacji mieszczącej się w zabytkowym kompleksie placówki, na co władze województwa chcą pozyskać fundusze unijne.

Wicemarszałek ma nadzieję, że konkurs uda się rozstrzygnąć w ciągu 30 dni, choć z powodu wakacji termin ten może ulec przedłużeniu.

Reprezentująca protestująca załogę Ewa Jędrys z NSZZ "Solidarność” powiedziała, że ostre formy protestu czyli głodówka i okupacja budynku administracyjnego szpitala zostaną zawieszone. „Jutro Komitet Strajkowy postanowi co dalej z protestem. Nadal pozostajemy w sporze zbiorowym związanym z żądaniem podwyżki płac” - powiedziała Jędrys.

Protest w Szpitalu Babińskiego rozpoczął się 9 maja. Zorganizowały go wszystkie związki zawodowe działające w placówce. Najpierw oflagowano budynki i zorganizowano godzinną pikietę, w połowie miesiąca rozpoczął się strajk okupacyjny w budynku administracyjnym, a następnie strajk głodowy. W czerwcu strajk głodowy był na kilkanaście dni zawieszony i ponownie wznowiony 18 czerwca.

NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Pielęgniarek i Pielęgniarzy oraz Związek Zawodowy Pracowników żądają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł od stycznia do czerwca 2012 i kolejne 150 od lipca (początkowo żądano 800 zł). Ostatnie propozycje dyrekcji to 200 zł podwyżki dla każdego z pracowników w porównaniu z płacami z kwietnia. Protestujący zarzucali dyrektor szpitala Marzenie Grochowskiej złe zarządzanie placówką, "polegające na manipulacji, zastraszaniu i dezinformacji".

Marzena Grochowska była dyrektorem szpitala od czterech lat. Związki zawodowe wystosowały trzy wota nieufności wobec niej - w 2009, 2010, 2011 r. Czwarte zostało przekazane władzom województwa na początku czerwca.

Szpital im. Babińskiego jest jedną z największych placówek psychiatrycznych w kraju, istnieje ponad 90 lat, jego organem założycielskim jest województwo małopolskie. Placówka zatrudnia ponad tysiąc pracowników i leczy stacjonarnie ponad 800 pacjentów, oprócz tego udziela pomocy w trybie dziennym i ambulatoryjnym.(PAP)