W tegorocznej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zaprezentowano 684 działania społecznie odpowiedzialnego biznesu (Corporate Social Responsibility), z których 420 było praktykami nowymi, nie publikowanymi we wcześniejszych edycjach raportu.

Zdaniem autorów raportu na szczególną uwagę zasługują długoletnie działania firm, które stanowią jedną trzecią wszystkich zebranych w tym roku.
- Niezwykle pozytywna jest dużo wyższa liczba zgłoszonych praktyk długoletnich, bo to oznacza, że firmy odkrywają znaczenie fundamentalnego dla CSR funkcjonowania w perspektywie długofalowej - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek-Owsińska.

Czytaj: Obowiązkowe raporty na temat polityki CSR dla części firm >>>

Najwięcej dobrych praktyk (187) należało do kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, dotyczącej działalności charytatywnej i promowania rozwoju przedsiębiorczości poprzez wspieranie start-upów i inkubatorów przedsiębiorczości. Na drugim miejscu znalazły się praktyki z zakresu pracy (84) na przykład stosowanie rozwiązań pozwalających pracownikom pogodzić życie zawodowe z macierzyństwem.

Innym obszarem działań CSR wśród działających w Polsce firm był ład organizacyjny (35 działań). Praktyki te dotyczyły głównie ustanawianie kodeksów mi programów etyki w firmie. Najmniej praktyk (14) zgłoszono w kategorii prawa człowieka, dotyczących m.in. zagadnienia działalności kobiet w biznesie.

Autorzy raportu wskazali również, że w Polsce rośnie zaangażowanie biznesu w edukację zarówno firm, jak i konsumentów. Dotyczy to, ich zdaniem, szczególnie działań w obszarach środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych oraz zagadnień konsumenckich.
- Konsumenci edukowani są na tematy specyficzne dla branży, którą reprezentuje dana firma, na przykład edukacja finansowa, dotycząca praw autorskich, energii lub ekologii. Partnerów biznesowych szkoli się z zakresu społecznej odpowiedzialności, gdyż firmy stawiają na współpracę z tymi, którzy podzielają ich wartości i sposób działania" - wyjaśnia FOB w komunikacie. 

W trakcie ogłoszenia 13 edycji raportu FOB, po raz piąty wręczono również "Pióra odpowiedzialności" - nagrody dla dziennikarzy i ekspertów za publikacje traktujące o społecznej odpowiedzialności biznesu. Do konkursu zostało zgłoszonych 60 prac opublikowanych w 2014 roku, z których wyróżnienia otrzymało sześć, a nagrody główne dwie prace autorstwa Michała Jasieńskiego oraz Marzeny Winczo-Gasik i Marii Zakrzewskiej. (pap)