Samorząd Mysłowic w grudniu 2013 roku roku sprzedał całość udziałów w spółce prowadzącej dawny miejski szpital prywatnemu podmiotowi. Udziały kupiło Mysłowickie Konsorcjum Medyczne.

Dawny Szpital Miejski nr 1 w 2009 roku został przez miasto skomercjalizowany. Powstała wówczas prowadząca tam leczenie miejska spółka Mysłowickie Centrum Zdrowia. W ubiegłym roku władze miasta zdecydowały o sprzedaży jej udziałów. Jednym z nabywców jest spółka Olk-Med, której udziałowcami są miejscy radni Platformy Obywatelskiej z Gliwic i Mysłowic.


Grunty oraz budynki szpitala nadal pozostają własnością samorządu i są nabywcy dzierżawione. Miesięczny koszt dzierżawy to 20 tys. zł. Wartość rocznego kontraktu placówki z NFZ to 7 mln zł.

Nabywca przyjął na siebie około 2,8 mln zł zobowiązań spółki, zobowiązał się do jej dokapitalizowania (450 tys. zł w ciągu pół roku) i do przeprowadzenia inwestycji (3,5 mln zł do 2017 r.oku. Zagwarantował też pracownikom dotychczasowe warunki płacy przez dwa lata oraz umożliwienie im zakupu akcji spółki (na 15 procent kapitału zakładowego).

Zarząd krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się we wtorek do premiera i prokuratora generalnego o to, aby CBA podjęło czynności zmierzające do zapobieżenia i wykrycia - ewentualnie już popełnionych - przestępstw przy wycenie i sprzedaży udziałów we wszystkich spółkach samorządowych prowadzących szpitalną działalność leczniczą w Polsce. (pap)

Na temat listu OZZL do premiera można przeczytać  tutaj>>>

O sprawie sprzedaży udziałów w szpitalu w Mysłowicach pisaliśmy w artykule:
Mysłowice: miasto sprzedało udziały w spółce, nie szpital.