Reklama porównawcza produktów leczniczych

Komentarz dotyczy podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem reklamy porównawczej produktów leczniczych. W opracowaniu wskazano regulacje prawne zagadnienia oraz opisano reklamy porównawcze leków...

20.08.2010