Warunkowe kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Komentarz poświęcony jest kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej z podmiotami, które nie spełniają warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w zarządzeniach Prezesa...

12.11.2010