Sztywne ceny leków w aptece po 1 stycznia 2012 r.

Komentarz przedstawia analizę wpływu uchwalonej w maju 2011 r. ustawy refundacyjnej w kontekście wprowadzenia usztywnień cen leków na każdym z etapów łańcucha dystrybucji. Zmiany po dniu 1 stycznia...

26.12.2011

Nowe obowiązki informacyjne aptek

Ze względu na wprowadzenie do systemu refundacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, musi zostać wydany nowy akt prawnych regulujący zagadnienia związane z zakresem informacji...

23.12.2011