Konsekwencje naruszenia zakazu reklamy leków

Komentarz przedstawia analizę zagadnień związanych z wprowadzonym przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakazem...

09.01.2012