Rola ośrodka w badaniu klinicznym

Komentarz omawia rolę ośrodka badawczego w badaniu klinicznym. W opracowaniu przedstawiono definicje badania klinicznego oraz ośrodka badawczego w świetle norm odpowiedzialności za szkody wyrządzone...

05.04.2011