Organizacja tzw. szpitala jednego dnia

Komentarz omawia organizację tzw. szpitala jednego dnia. W opracowaniu przedstawiono zagadnienie leczenia w ciągu jednego dnia. Wskazano na nową regulację prawną przedmiotowej materii w ustawie o...

11.07.2011