Szpitale leczą w trakcie remontów

Placówka medyczna na pół roku może zaprzestać działalności, aby przeprowadzić niezbędne remonty. Najczęściej wybierane jest rozwiązanie najbardziej uciążliwe dla pacjentów.

07.08.2012

Skutki ustawy refundacyjnej dla podmiotów leczniczych

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz....

06.08.2012

NIA: trzeba ograniczyć pozaapteczny obrót lekami

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosował do Ministra Zdrowia pismo, w którym negatywnie ocenił obowiązujące liberalne kryteria kwalifikacji produktów leczniczych do obrotu pozaaptecznego, a w...

06.08.2012

Senat przyjął bez poprawek ustawę ws. CWU

Od 1 stycznia pójdziemy do lekarza z numerem PESEL i dodatkowym dokumentem. Senat zaakceptował zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

06.08.2012

MZ: powstaną 3 nowe sale hybrydowe

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie otrzymają środki finansowe na wyposażenie/doposażenie 3 sal hybrydowych...

03.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski