Dzień Pacjenta w Śpiączce został ustanowiony przez Sejm w 2012 roku. W przyjętej wówczas uchwale Sejm zwrócił uwagę na sytuację polskich pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki.
"Osoby te, niemogące zabiegać o poszanowanie swoich praw, winny być przez Rzeczpospolitą Polską otoczone szczególną opieką i troską" - napisano. Sejm wyraził nadzieję, że ustanowienie Dnia Pacjenta w Śpiączce przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów pacjentów w stanie śpiączki, a także pomoże stworzyć w przyszłości system mający na celu wybudzanie pacjentów.

Jak poinformował resort zdrowia, projekt rozporządzenia dotyczącego programu wybudzania ze śpiączki osób dorosłych zostanie w najbliższym czasie przekazany do konsultacji wewnątrzresortowych. Projekt takiego programu, wraz z ośrodkiem wybudzania dla dorosłych przygotował profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg zasiadający w radzie naukowej Kliniki Budzik - ośrodka dla dzieci założonego trzy lata temu przez Fundację "Akogo?" Ewy Błaszczyk.

Czytaj: Olsztyn: szpital kliniczny chce wybudzać dorosłych ze śpiączki>>>

Według profesora Maksymowicza dorosłych w śpiączce jest 2,5-3 razy więcej niż dzieci; często to są osoby po wypadkach. Obecnie, po kilkutygodniowym leczeniu trafiają do placówek opiekuńczych albo do domu, bo nie ma dla nich dobrej oferty w systemie ochrony zdrowia, choć istnieją metody rehabilitacji, które można by im zaproponować, gdyby były na to środki.

Lekarze podkreślają, że w próbach przebudzenia ze śpiączki najważniejsze są pierwsze dni i miesiące - szczególnie wtedy potrzebna jest intensywna rehabilitacja, polegająca między innymi na pobudzaniu bodźców dźwiękowych, dotyku. Liczy się podtrzymywanie czynności fizjologicznych, stosuje się też masaże, gimnastykę i pionizację.

Program wybudzania dorosłych ze śpiączki został na początku listopada 2015 roku pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rekomenduje ona zakwalifikowanie tych procedur do świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, ale zastrzega, że efekt leczenia zależy od standardu postępowania z pacjentem.

W swojej rekomendacji AOTMiT przytoczyła dane NFZ, z których wynika, że w Polsce w przedłużającą się śpiączkę zapada rocznie - szacunkowo - 270–540 osób. Liczba pacjentów powyżej 18. roku życia z rozpoznaniem śpiączki wynosiła w 2013 roku - 667, w 2014 roku - 618, a w I półroczu 2015 rokubyło to 350 przypadków.

Według NFZ koszt jednego dnia leczenia takiego pacjenta to 270-540 zł. Szacunki zależne są jednak od liczby łóżek w placówce i usług, które będą realizowane (na przykład czy pacjent wymaga żywienia dojelitowego czy nie, czy będzie konieczne zlecenie kosztownych usług medycznych poza placówką itp.). Klinika Budzik szacuje, że koszt leczenia to ok. 650 zł za dzień, czyli rocznie ponad. 237 tys. zł dla jednego pacjenta.

W działającym od trzech lat i finansowanym ze środków NFZ Budziku dla dzieci jest 15 miejsc; w tym czasie obudziło się tam 26 dzieci.(pap)

Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Prawo medyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł