Konkurs organizują Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 
Konkurs ma kreować i umacniać postawy etyczne zgodne z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania.
 
Ponadto ideą konkursu jest zachęcanie przyszłych przedsiębiorców do postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
 
Zakres konkursu obejmuje tematykę: corporate governance; marketingu społecznego, reklamy społecznej; dobrych praktyk na rynku finansowym (w tym m.in. branży pożyczkowej, doradztwa finansowego, planowania finansowego, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą i ubezpieczeń); społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 
Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do konkursu.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem Konkursu jest Centrum Finansowe Banku BPS.
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 września. Więcej informacji na stronie: http://kpf.pl/index.php/vii-edycja.
 
PAP – Nauka w Polsce