Projekt Uniwersytetu Łódzkiego dotyczący przebudowy i wyposażenia dwóch pięter budynku wydziału biologii został najlepiej oceniony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w drugim konkursie na dofinansowanie uczelnianych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Po przebudowie znajdą się tam: Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii oraz Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, a także laboratoria ogólnobiologiczne.
 
Prace budowlane rozpoczęły się już w tym roku, a zakończą w pierwszym kwartale 2013 r. Znacznie dłuższe będzie wyposażenie pracowni w nowoczesną aparaturę - na jej zakup uczelnia pozyskała w ramach projektu ponad 16 mln zł. Cała inwestycja ma się zakończyć w pierwszym półroczu 2014 roku.
 
Jak mówił w czwartek na konferencji prasowej prorektor ds. nauki UŁ prof. Antoni Różalski zakup nowoczesnej aparatury zapewni w najbliższym czasie zdecydowaną poprawę jakości kształcenia na tym wydziale.
 
Po modernizacji w budynku powstaną nowe pracownie, m.in. pracowania obrazowania mikroskopowego, hodowli komórkowych i biologicznego banku DNA, genetyczna, biotechnologiczna oraz biologii molekularnej. W sumie znajdzie się tam m.in. 27 pracowni naukowo-badawczych, 12 laboratoriów, a także sale: wykładowa, seminaryjna i ćwiczeniowa.
 
Na wydziale biologii prowadzone są priorytetowe dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kierunki, tj. biotechnologia, ochrona środowiska, mikrobiologia i genetyka. Obecnie kształci się na nim ok. 1,5 tys. studentów.
 
Dziekan wydziału prof. Elżbieta Żądzińska podkreśla, że nowoczesna dydaktyka na kierunkach eksperymentalnych przenika się z działalnością naukową, a dzięki projektowi potencjał wydziału będzie ogromny. "To rzeczywiście będzie aparatura i pracownie unikalne w skali kraju i porównywalne do najlepszych ośrodków w Europie" - zaznaczyła.
 
Ponad 22 mln zł na realizację projektu pochodzić będzie ze środków unijnych. Dotąd z PO Infrastruktura i Środowisko łódzka uczelnia otrzymała w sumie ponad 150 mln zł, w tym ponad 102 mln zł na przebudowę wydziałów biologii, fizyki i chemii.