Będzie to drugi nabór wniosków w ramach programu stypendialnego na rzecz innowacyjnego Śląska DoktoRIS. W tej edycji dokonano zmian w regulaminie programu. Dotyczą one dyscyplin naukowych, których studiowanie uprawnia do ubiegania się o 4,5-tysięczne stypendium.

 
„Ze względu na specyfikę Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 postanowiono ograniczyć możliwość ubiegania się o stypendium doktorantom dziedzin humanistycznych i społecznych” – wyjaśniła we wtorek rzeczniczka marszałka woj. śląskiego Aleksandra Marzyńska.
 
Zmiany są korzystniejsze dla doktorantów kształcących się i prowadzących badania o charakterze technicznym i technologicznym. Ponadto postanowienia zmienionego regulaminu warunkują możliwość kontynuacji wsparcia w kolejnym roku akademickim.
 
Intencją samorządu województwa jest, aby stypendyści podejmowali zagadnienia zaliczone do kluczowych obszarów technologicznych, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego.
 
Chodzi tu o technologie medyczne (ochrony zdrowia), technologie dla energetyki i górnictwa, technologie dla ochrony środowiska, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, prace w dziedzinie produkcji i przetwarzania materiałów, transport i infrastrukturę transportową, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy oraz nanotechnologie i nanomateriały.
 
W ramach tych kategorii wyszczególniono dyscypliny naukowe, którymi powinni zajmować się stypendyści. Teraz część z nich (w dziedzinach społecznych i humanistycznych) wykreślono z regulaminu, koncentrując się na zagadnieniach technologicznych.
 
W pierwszym naborze przeprowadzonym w ramach programu wyłoniono 101 stypendystów spośród 282 złożonych wniosków. Otrzymują oni stypendia w wysokości 4,5 tys. zł. przez dwa semestry akademickie, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne dwa semestry.
 
Wsparcie stypendialne przyznawane jest doktorantom, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach poszczególnych kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii. Wypłacane stypendium jest wolne od podatku.
 
Zmiany w regulaminie, przyjęte niedawno przez Sejmik Woj. Śląskiego, mają obowiązywać także w następnych latach dla innych podobnych przedsięwzięć, które będą kontynuacją programu DoktoRIS w kolejnym okresie unijnego budżetowania.(PAP)