Uczelniane biura będą wymieniać się informacjami nt. działań związanych z rynkiem pracy oraz poradnictwa zawodowego, zarówno dla studentów, jak i absolwentów szkół wyższych. Działania Sieci „wyjdą” również poza uczelnie - podczas promocji idei biur karier wśród firm" - poinformowała PAP Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka Akademii Morskiej w Szczecinie (AM), uczelni, która przystąpiła do sieci.

Działając wspólnie biura łatwiej będą mogły dotrzeć do przedsiębiorców, którzy w przyszłości będę mogli stać się pracodawcami absolwentów zachodniopomorskich uczelni - tłumaczy.

Jak mówi PAP Wioleta Samitowska z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego (US), nieformalna współpraca tych uczelnianych jednostek trwa już od grudnia ubiegłego roku. Po je sformalizowaniu - podkreśla - łatwiejsza będzie m.in. wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego.

Zamierzamy docierać do środowiska biznesowego regionu, współpracować z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu, ułatwiać szukającym pracy korzystanie z programów europejskich, wspólnie organizować i propagować przedsięwzięcia na rzecz rozwoju kompetencji osób młodych – wylicza Samitowska.

Zrzeszone w sieci biura wybrały ze swego grona "biuro integrujące" - zostało nim Akademickie Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Będzie ono przez rok odpowiedzialne m.in. za gromadzenie, przekazywanie oraz upowszechnianie informacji dotyczących przedsięwzięć organizowanych przez poszczególne biura oraz uczelnie.

Do sieci należą poza US i AM m.in.: Akademia Sztuki w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. (PAP)

Polecamy: II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>