Podobnie jak w ub. roku, w konkursie mogą brać udział doktoranci z Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier.
 
„To już piąta edycja konkursu. Od początku dbaliśmy o wysoki standard i teraz możemy z pewnością powiedzieć, że nagroda okrzepła i wpisała się w krajobraz polskiej matematyki oraz zyskała uznanie zarówno w kraju, jak i za jego granicami” - ocenił w czwartek prof. Stefan Jackowski, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 
Czwartą edycję nagrody wygrał w lipcu tego roku węgierski matematyk dr Andras Mathe, pracujący obecnie na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Zgłoszono do niej 14 rozpraw doktorskich z Polski, Węgier, Ukrainy i Finlandii.
 
Patron nagrody prof. Stefan Banach (1892-1945) jest twórcą analizy funkcjonalnej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki, który pomógł znaleźć równania stosowane do opisywania złożonych zjawisk przyrodniczych, w tym mechaniki kwantowej.
 
Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne. Nie ukończył jednak studiów wyższych. Jego talent odkrył prof. Hugo Steinhaus, dzięki któremu Stefan Banach w 1920 roku został asystentem na Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku otrzymał doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1922 na tej uczelni habilitował się i został jej profesorem.
 
W 1924 roku wybrano go na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1939 został prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zmarł we Lwowie w sierpniu 1945 r. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.
 
Nagroda została ustanowiona w 2008 r. przez firmę Ericpol, która jest jej fundatorem, i Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM).
 
PAP - Nauka w Polsce