"Temat tegorocznej konferencji jest bardzo istotny – ze względu na przygotowywane na poziomach narodowych i międzynarodowych rankingi, które stanowią podstawę do oceniania uczelni przez opinię publiczną. Kwestią otwartą jest to, czy powinniśmy przywiązywać do nich wielką wagę, ponieważ najważniejsza pozostaje jakość i efekty kształcenia, z których uczelnie powinny być rozliczane" - podkreślił w czasie konferencji prasowej koordynator Konferencji Rektorów i Prezydentów Europejskich Uczelni Technicznych prof. Manfred Horvat z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu.
Prof. Horvat dodał, że kwestia metod oceny jakości kształcenia stanowi istotny element dyskusji prowadzonych nie tylko na forum międzynarodowym i międzyuczelnianym, ale również w trakcie negocjacji z ustawodawcą czy ministerstwem nauki danego kraju.
"Dobrze jest wiedzieć, jakie są doświadczenia w innych krajach i korzystać z nich przy ubieganiu się o fundusze na działalność naukową czy przy wprowadzaniu nowych rozwiązań legislacyjnych. Uczelnia ponosi odpowiedzialność wobec społeczeństwa za jakość kształcenia; pozytywna ocena jej pracy pokazuje, że inwestycja, którą dokonano w uczelnię, zwraca się" - zaznaczył.
Konferencja Rektorów i Prezydentów Europejskich Uczelni Technicznych została powołana w 1980 r. jako forum do prowadzenia dyskusji na tematy ważne dla środowiska akademickiego i jego społeczno-gospodarczego otoczenia. To 35. spotkanie tego gremium; Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią w Polsce, która je gości.
"Rektorzy uczelni technicznych z całej Europy spotykają się, aby omówić najbardziej istotne i aktualne problemy, by nawiązać kontakty. Uczelnie techniczne stają obecnie wobec wielu wyzwań o charakterze ponadnarodowym – dlatego tak ważne jest kreowanie dobrych warunków do międzynarodowej współpracy" - ocenił Horvat.

Rzecznik zachęca do zgłaszania pomysłów na poprawę funkcjonowania szkolnictwa wyższego>>

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy konferencji zwiedzili wybrane jednostki PŁ.
"Jako ekspert w dziedzinie międzynarodowej współpracy w zakresie badań i technologii byłem bardzo zadowolony, widząc rektorów z różnych części Europy, którzy byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli w Łodzi. Wielu z nich przekonało się naocznie, że warto współpracować z PŁ" - dodał Horvat.
W trakcie dwudniowych obrad uczestnicy omówią m.in. rolę i znaczenie rankingów oraz ich wpływ na podnoszenie jakości kształcenia i badań. Będą dyskutować, w jakim stopniu struktura zatrudnienia absolwentów uczelni jest miernikiem jakości kształcenia. Przedstawione zostaną przykłady, m.in. "wyławiania" naukowych talentów czy projektów aktywizujących działalność naukową. Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (PAP)