Prezydent powiedział, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o KRS, w którym zaproponował, by Sejm wybierał Krajową Radę Sądownictwa większością 3/5 głosów. Zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt obecnie jest procedowany w Sejmie, jeśli wcześniej nie zostanie uchwalony złożony przez niego projekt nowelizacji ustawy o KRS.

Na decyzję prezydenta czeka uchwalona przez Sejm w zeszłym tygodniu nowela ustawy o KRS. Andrzej Duda nie powiedział, czy podpisze tę ustawę i jakie ewentualnie byłyby relacje pomiędzy tymi dwoma ustawami. Uchwalona już nowelizacja przewiduje wybór sędziów do KRS przez Sejm zwykłą większością głosów.  Więcej>>