Rektorzy uczelni wyższych przedstawili 5 601 wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia. Wśród nich znalazło się ponad tysiać wniosków doktorantów. 

Ministerstwo zaznacza, iż w tym roku po raz pierwszy zostały one ocenione według nowych przepisów tj. metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Kryterium średniej ocen zarówno dla studentów i doktorantów stanowiło 5% ogólnej oceny punktowej, zaś wniosek oceniany był głównie pod kątem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych.
 
Liczba przyznanych stypendiów wynika z wprowadzonego w ww. rozporządzeniach limitu: 1.000 – dla studentów i 100 – dla doktorantów.
 
Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 20 pkt – 
w przypadku studentów i 32 pkt – w przypadku doktorantów.
 
Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.
 
Listy osób na stronach internetowych ministerstwa