Spotkanie przedstawicieli Inicjatywy Studentek i Studentów Szkół Artystycznych z ministrem Glińskim, dotyczyło sytuacji kultury w Polsce.

"Cieszę się, że można było się spotkać w takim gronie. Dla mnie to było ważne, ponieważ niepokoiłem się, czy nie rozumiałem pewnych reakcji zwłaszcza młodych twórców - teraz pewnie trochę więcej wiem na ten temat i rozumiem" - powiedział Gliński.

Jak mówił, to było "pierwsze tego typu spotkanie". "Było dużo czasu na rozmowę, na wymianę opinii na bardzo różne tematy, nie tylko związane ze zmianą kierownictwa PISF-u. Ja jestem zadowolony, że Państwa poznałem i że wymieniliśmy opinie" - podkreślił szef MKiDN.

Przedstawiciele szkół artystycznych dodali, że w trakcie spotkania zostały poruszone "ważne dla nich kwestie" m.in. ustawa o prawie autorskim, a także Telewizja Polska i media publiczne. "Apelowaliśmy o to, żeby był w nich przedstawiany różnorodny punkt widzenia" - podkreślili studenci.

Studenci zaznaczyli, że w niektórych kwestiach ich stanowisko było odmienne od stanowiska ministra kultury. "Chodzi nam o to, żeby w środowisku, społeczeństwie te rozbieżne stanowiska, spotykały się" - podkreślili reprezentanci Inicjatywy Studentek i Studentów Szkól Artystycznych,

Na pytanie dziennikarzy, na czym polegały największe rozbieżności, odpowiedzieli: "Główna rozbieżność dot. stanowiska pana wicepremiera, że szeroko pojęta tematyka filmu, powinna wpływać na jego ocenę w komisji PISF, czy instytucjach kultury. My się z tym nie zgadzamy, uważamy, że tematyka filmu nie powinna na niego wpływać, a tylko i wyłącznie walory artystyczne oraz to czy jest to film, który ma szansę być dobrym, pełnym dziełem" - powiedzieli studenci.

Dodali, że obie strony "zgodziły się, że media publiczne w naszym kraju powinny działać mniej paździerzowo". "Powinny być wizją nie tylko jednej strony politycznej, ale powinny trafiać do wszystkich obywateli" - podkreślili.

Minister kultury odnosząc się do kwestii funkcjonowania Telewizji Polskiej powiedział, że "powinna funkcjonować coraz lepiej". "Oczekujemy, że te zmiany będą coraz lepsze, ale ja wskazywałem na pewien aspekt bardzo istotny przekazu Telewizji Publicznej w Polsce, a mianowicie, że te treści i forma funkcjonowania telewizji publicznej jest oczekiwana przez miliony Polaków i trzeba uwzględnić także ten fakt, że Telewizja Polska ma swoich widzów i trzeba mieć szacunek dla tych widzów" - zwrócił uwagę Gliński. (PAP)