Uczestnicy programu będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu interdyscyplinarności i popularyzacji nauki. Szkolenia pozwolą im przygotować wniosek do drugiej części programu. Będą musieli w nim atrakcyjnie zaprezentować w swój interdyscyplinarny projekt.

 
Około 20 finalistów konkursu weźmie udział w dodatkowym szkoleniu z prezentacji. Później w atrakcyjny, zrozumiały i przystępny sposób, zaprezentują swoje badania przed widownią i kapitułą konkursu.
 
Każdy z 10 zwycięzców otrzyma 100 tys. złotych, w tym 20 tys. zł indywidualnego wsparcia oraz subwencję w wysokości 80 tys. zł na realizację swojego projektu badawczego.
 
W programie mogą wziąć udział laureaci i beneficjenci FNP: doktoranci i naukowcy ze stopniem doktora, do sześciu lat po doktoracie. Kandydaci powinni wypełnić formularz on-line dostępny na stronie: http://szkolenia.fnp.org.pl i załączyć wymagane dokumenty.
 
"Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu, bo dotychczas Fundacja zwracała uwagę tylko na jakość wniosków, które nam są przedstawiane. Stwierdziliśmy, że oprócz tego w społeczeństwie trzeba umieć się +sprzedać+. Niektórzy z nas się z tym rodzą, ale większość musi się tego nauczyć" - powiedział PAP po ubiegłorocznym finale prezes FNP prof. Maciej Żylicz.
 
Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 65 młodych uczonych. Konkurs zorganizowano w ramach projektu Skills, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.