Piątkowa konferencja była pierwszym spotkaniem z cyklu sześciu konferencji o globalnych zagrożeniach, organizowanych przez BBN oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.
 
Jak powiedział prezes PAN prof. Michał Kleiber, celem cyklicznych spotkań jest spojrzenie na zagrożenia globalne z polskiej perspektywy. „Nie jest przypadkiem, że te konferencje organizujemy wspólnie z BBN. Chcemy podsumować te informacje, które środowiska naukowe, eksperckie i politycy mają na temat poszczególnych zagrożeń” – dodał prezes PAN.
 
„Chcemy zidentyfikować współdziałania różnych zagrożeń między sobą. Zbyt często jakieś zagrożenie widzimy wyrwane z kontekstu. Okazuje się, że między większością zagrożeń istnieje negatywna synergia, potrafią na siebie oddziaływać i przyspieszać swoje zaistnienie” – powiedział Kleiber.
 
Prof. Kleiber wskazał na konieczność uwzględnienia w prognozach nie tylko sytuacji energetycznej i wyczerpywania surowców, ale także zjawisk demograficznych.
 
„Nauka jest wielkim rezerwuarem pomysłów, koncepcji, hipotez, opcji, wariantów. Ma tę przewagę nad analitykami pracującymi w instytucjach rządowych czy prezydenckich, że może sobie pozwolić na większą swobodę generowania różnych pomysłów" - powiedział szef BBN Stanisław Koziej.
 
Jak dodał, "czerpanie z dorobku nauki jest dla praktyki bardzo ważne". "Wiem z doświadczenia, że połączenie wysiłków naukowców i praktyków potęguje rezultaty. Ważnym wątkiem tej dyskusji jest relacja między bezpieczeństwem i rozwojem. Uznajemy, że te dwie kategorie są nierozdzielne. Bez bezpieczeństwa rozwój nie byłby możliwy, zarazem rozwój umożliwia zapewnianie bezpieczeństwa” – zaznaczył Koziej.
 
Koziej zwrócił uwagę, że podczas gdy ćwierć wieku temu za główne zagrożenie globalne uważano zbrojny konflikt w dwubiegunowym świecie, "dzisiaj w rozmowie przeważają zagrożenia transnarodowe jak proliferacja broni masowego rażenia, terroryzm czy zagrożenia cybernetyczne; to wymowny znak jakościowej zmiany, jaka nastąpiła w środowisku bezpieczeństwa" - podkreślił.
 
Cykl konferencji z PAN Koziej uznał za swego rodzaju kontynuację zakończonego w tym roku Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
 
Kolejne spotkania mają dotyczyć m.in. światowego kryzysu systemów ekonomicznych, zagrożeń dla jakości życia, zmian środowiskowych i ich następstw, a także konsekwencji powstawania tzw. megamiast. Cykl konferencji ma się zakończyć sporządzeniem raportu z rekomendacjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa narodowego.
 
PAP - Nauka w Polsce