Z informacji resortu wynika, że na terenie kraju prowadziły je 73 komisje egzaminacyjne, w tym egzamin komorniczy – dwie z siedzibami w Katowicach i w Warszawie; egzamin adwokacki – 30 komisji z siedzibami w 13 miastach (Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu); a egzamin radcowski - 41 komisji w 19 miastach (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu  i w Zielonej Górze).

Egzaminy odbyły się w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z 15 kwietnia 2021 r.

Zadania z prawa i zasad etyki

Pierwszego i drugiego dnia egzamin komorniczy trwał 360 minut, a zdający rozwiązywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym ustawowych zadań komorników. W trzecim dniu w ciągu 480 minut zdający przygotowywali projekt czynności, o jakich mowa w art. 767 § 5 kpc, podjętych w związku z wniesieniem skargi na czynności komornika oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

 


Egzaminy adwokacki i radcowski trwały po 360 minut (w pierwszym, drugim i trzecim dniu) i 480 minut w ostatnim dniu. Zdający rozwiązywali zadania pisemne z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki.

Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku prawa gospodarczego uczestnicy egzaminu sporządzali umowy w oparciu o opracowane stany faktyczne, a w przypadku prawa administracyjnego – pisali skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, również na podstawie przygotowanych akt.

Rozwiązanie zadań z zasad wykonywania zawodu i etyki polegało na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o przygotowane na potrzeby egzaminu stany faktyczne.

Można było korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych. 99 proc. egzaminowanych skorzystało z własnych komputerów.   

Czytaj: Dobre wyniki prawniczych egzaminów zawodowych>>
 

Prawie wszyscy zgłoszeni przystąpili do egzaminów

Frekwencja była bardzo wysoka. Według danych z komisji, do egzaminu komorniczego przystąpiło 85 z 86 osób, a zatem ok. 99 proc. dopuszczonych do egzaminu. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1756 zdających spośród 1786 osób, które złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu, a do egzaminu radcowskiego – 2512 z 2548 osób dopuszczonych do egzaminu - około 98 proc.

23 osobom niepełnosprawnym przedłużono czas każdej części egzaminu o połowę, a matkom karmiącym dziecko piersią przysługiwało do dwóch półgodzinnych przerw każdego dnia egzaminu. Skorzystało z tego 78 osób.

W czasie egzaminów pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości monitorowali ich przebieg. Komisje potwierdziły, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.