Powstaje system do oceny i porównywania kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji, która m.in. pozwoli wiarygodnie oceniać i porównywać kwalifikacje pracowników i kandydatów do pracy, w Polsce i za...

21.05.2012

SGH najlepiej walczy z plagiatami

Wśród uczelni wiodących prym w walce z plagiatami w czołówce jest m.in. warszawska Szkoła Główna Handlowa. Sprawdza się tu wszystkie prace dyplomowe od początku stosowania systemu antyplagiatowego w...

21.05.2012

Lubelscy studenci niechętnie oceniają zajęcia

Nudne zajęcia, wiedza mało przydatna w życiu, a to co mówi wykładowca czasem jest mało zrozumiałe. Przynajmniej jednak traktują nas z szacunkiem i nie spóźniają się na wykłady - tak zajęcia oceniają...

20.05.2012

Monika Koperska zwyciężczynią konkursu FameLab

Monika Koperska z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwyciężyła w polskiej edycji konkursu FameLab na naukowego idola. Otrzymała zarówno nagrodę jury, jak i nagrodę publiczności. Laureatów konkursu...

20.05.2012

Praktycznie i blisko biznesu uczą na świecie

Niemcy kształcą praktycznie, w USA uczelnie zabiegają o studenta, w Szwecji studenci swobodnie wybierają przedmioty. To zagraniczne recepty na zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów.

19.05.2012

Plagiaty wciąż plagą szkolnictwa wyższego

Coraz więcej wyższych uczelni sprawdza, czy ich absolwenci i pracownicy naukowi nie popełniają plagiatów przy pisaniu prac naukowych. Już 179 z nich współpracuje z serwisem Plagiat.pl. Łącznie w...

18.05.2012

Uczelnie poinformują o wysokości opłat za studia

W rocznym sprawozdaniu z działalności szkół wyższych uczelnia bedzie miała obowiązek wskazać m.in. liczbę nauczycieli akademickich stanowiących obsadę kadrową oraz wysokość opłat (w złotych)...

18.05.2012

Uczelnie będą rozliczane za jakość kształcenia

Resort nauki opracuje system uzależniający finansowanie szkół wyższych m.in. od efektów ich pracy. System podziału budżetowych pieniędzy dla uczelni publicznych od przyszłego roku może być oparty na...

16.05.2012

Uczelnie nie chcą deregulacji księgowych

Środowisko akademickie protestuje przeciw propozycji zmian Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Resort zamierza zrezygnować z uzyskiwania uprawnień do...

16.05.2012

Studenci protestują przeciw deregulacji zawodu trenera

Studenci uczelni sportowych z Poznania i Gdańska protestowali przeciw deregulacji zawodu trenera. Ich zdaniem projekt ustawy ministra sprawiedliwości podważa sens podejmowania nauki i kształcenia się...

15.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski