W zażaleniu obrońca wnosi o uchylenie aresztu wobec Ryszarda Ś. lub zamianę na poręczenie 46 osób i poręczenie majątkowe w wysokości 250 tys. zł. Termin posiedzenia sądu odwoławczego nie został jeszcze ustalony.

Prezydent Tarnowa został w piątek 27 września rano zatrzymany i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty przyjęcia 50 tys. zł łapówki od jednej z firm budowlanych. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzutu. Według prokuratury, jego wyjaśnienia nie korespondowały z zebranym materiałem dowodowym.

Tego samego dnia wieczorem sąd na wniosek prokuratury aresztował Ryszarda Ś. na trzy miesiące. Jako główne przesłanki wskazano obawę matactwa i zagrożenie wysoką karą. Podejrzanemu o korupcję prezydentowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

W obszernym zażaleniu na areszt obrońca podejrzanego zaskarża decyzję w całości i zarzuca naruszenie przepisów prawa proceduralnego i Kodeksu karnego, powołując się m.in. na odmowę udostępnienia akt śledztwa oraz brak podstaw do zastosowania aresztu tymczasowego. Wnosi o uchylenie aresztu lub zamianę tego środka na poręczenie osobiste udzielone przez 46 osób, poręczenie majątkowe w wysokości 250 tys. zł, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz dozór policyjny.

Nie wiadomo, kim są poręczające za Ryszarda Ś. osoby. Obrońca podejrzanego prezydenta odmówił PAP rozmowy na ten temat.

Jak informowała prokuratura, "Ryszard Ś. jest podejrzany o to, że w okresie od 9 września do 30 listopada 2010 roku w Tarnowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta miasta Tarnowa, przy pomocy udzielonej przez prezesa zarządu Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów Bogdana G. przyjął od przedstawicieli jednej z firm budowlanych korzyść majątkową w kwocie 50 tys. zł".

Według prokuratury "korzyść udzielona została w zamian za przychylność dla tej firmy, umożliwiającą uzyskanie przez nią korzystnych decyzji przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz uprzywilejowanej pozycji w ramach przeprowadzonych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie procedur udzielenia zamówień publicznych w przetargach na wykonanie robót drogowych, a w konsekwencji wygranie tych przetargów i realizację inwestycji".

Na wątek korupcyjny prokuratura trafiła w śledztwie dotyczącym zmowy przetargowej związanej z budową połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż autostrady A4 w Tarnowie.

Wątek ten wyłączono do odrębnego postępowania. Zarzuty usłyszał w nim już Bogdan G. Pierwotnie dotyczyły one płatnej protekcji; w związku z nowymi okolicznościami zarzut ten został zmieniony na pomoc w przyjęciu łapówki w kwocie 50 tys. zł poprzez odebranie od przedstawicieli firmy budowlanej pieniędzy i przekazanie ich Ryszardowi Ś.