Zabrze zerwało umowę z wykonawcą modernizacji stadionu

Zamówienia publiczne

Zabrze odstąpiło od umowy na realizację I etapu modernizacji Stadionu im. Ernesta Pohla zawartej z firmą Polimex-Mostostal. Oficjalnym powodem odstąpienia od umowy są opóźnienia w realizacji...

26.11.2013

Czy kryterium najniższego kosztu zda egzamin?

Zamówienia publiczne

Zgodnie z nową dyrektywą w sprawie zamówień publicznych, która zostanie przyjęta w najbliższych miesiącach, o wyborze oferty będzie decydować kryterium najniższego kosztu. W jego ramach ma być...

26.11.2013

Konferencja "PPP w praktyce"

Zamówienia publiczne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wraz z Głównym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich zapraszają na konferencję PPP w praktyce, która odbędzie się 3 grudnia br. w Nowej Soli w...

26.11.2013

Zamawiający kupuje to, co dla niego najlepsze

Zamówienia publiczne

Przetarg jest organizowany w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla instytucji zamawiającej, a nie najlepszej w świetle obiektywnych kryteriów. Decydujące znaczenie ma treść zapisów zawartych w...

25.11.2013

17 chętnych do budowy obwodnicy Kościerzyny

Zamówienia publiczne

17 firm i konsorcjów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Do drugiego etapu zakwalifikują się te podmioty, które przejdą...

25.11.2013

Wykonawca udowadnia, że cena nie jest rażąco niska

Zamówienia publiczne

Ciężar udowodnienia zamawiającemu, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa w całości na wykonawcy, który taką cenę zaoferował i został wezwany do złożenia wyjaśnień w tym zakresie -...

24.11.2013

Wiceprezes GUS odwołany za przetargi

Zamówienia publiczne

Premier Donald Tusk odwołał Krzysztofa K. ze stanowiska wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział w piątek PAP, że powody dymisji są oczywiste.

22.11.2013

Oferta niezgodna ze specyfikacją wypada z gry

Zamówienia publiczne

Niezgodność oferty z treścią SIWZ, stanowiąca podstawę odrzucenia oferty, zachodzi wówczas, gdy zawartość merytoryczna oferty nie odpowiada między innymi pod względem przedmiotu zamówienia lub...

22.11.2013

Zarzuty dla b. wiceszefa MSWiA i wicedyrektora CPI

Zamówienia publiczne

Zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usłyszeli w czwartek były wiceszef MSWiA Witold D. i wicedyrektor Centrum Projektów Informatycznych tego resortu Tomasz K. -...

21.11.2013

Przetarg na obwodnicę Góry Kalwarii

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79.

21.11.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski