Centrum PPP zaprasza na warsztaty sektorowe

Zamówienia publiczne

Centrum PPP organizuje bezpłatne warsztaty PPP w sektorze efektywności energetycznej. Celem warsztatów jest promocja sprawdzonych już w praktyce polskiej projektów w formule partnerstwa...

26.02.2014

Luksusowe zakupy MSZ

Zamówienia publiczne

Resort dyplomacji kupował bardzo drogie meble. Kancelaria Premiera zarzuca mu niegospodarność, twierdzi Rzeczpospolita, która powołuje się na sprawozdanie z kontroli w MSZ.

26.02.2014

KIO bada od nowa warszawski przetarg na odbiór odpadów

Zamówienia publiczne

We wtorek (25 lutego) rozpoczęła się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie warszawskiego przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Izba bada postępowanie od nowa, w nowym składzie -...

25.02.2014

Sąd powszechny rozstrzygnie spór podwykonawców z GDDKiA

Zamówienia publiczne

Odmowa umieszczenia określonego podmiotu na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności z zamówień publicznych, wynika ze stosunków cywilnoprawnych, stąd nie...

25.02.2014

Jak wykazać w sprawozdaniu umowę zawartą w formie ustnej?

Zamówienia publiczne

W jaki sposób na potrzeby sporządzenia rocznego sprawozdania określić datę zawarcia umowy w formie ustnej? Czy znaczenie ma w tym przypadku chwila wystawienia faktury VAT lub chwila dokonania zapłaty...

25.02.2014

Koniec z dyktaturą najniższej ceny, tak, ale nie w Polsce

Zamówienia publiczne

- Żyjemy w dwóch rzeczywistościach prawnych: europejskiej i polskiej - pisze o nowych dyrektywach UE w sprawie zamówień publicznych ekspert Wojciech Hartung.- Ta pierwsza nijak się ma do tej drugiej....

24.02.2014

Nowa trasa tramwajowa w Warszawie

Zamówienia publiczne

Dziesięciu wykonawców zostało zaproszonych do złożenia ofert w przetargu na budowę układu drogowego wraz z budową trasy tramwajowej w stolicy.

24.02.2014

19 wykonawców chętnych do budowy obwodnicy Kłodzka

Zamówienia publiczne

Dziewiętnaście firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33. Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Hiszpanii, Włoch i Niemiec.

21.02.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski