Inny podmiot nie musi być podwykonawcą

Zamówienia publiczne

Odrzucenie oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ, w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia i nie wskazuje go jako podwykonawcy, jest...

28.04.2014

Wykonawca musi zadbać o skuteczną wpłatę wadium

Zamówienia publiczne

Wadium jest wpłacone skutecznie dopiero wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego. Niedochowanie przez wykonawcę staranności przy wpłacie wadium nie może obciążać...

25.04.2014

Dialog techniczny ma pomóc zamawiającemu

Zamówienia publiczne

Umiejętnie wykorzystany dialog może stanowić efektywne narzędzie wsparcia dla zamawiającego w przygotowaniu dokumentacji planowanego postępowania - pisze w Rzeczpospolitej Monika Kucharczyk, radca...

24.04.2014

Brak chętnych do udziału w przetargach

Zamówienia publiczne

Formalizm, dyktatura najniższej ceny oraz założenie, że przetargi są ustawione powodują, że chętnych do rywalizacji o zamówienia brakuje - donosi Dziennik Gazeta Prawna.

24.04.2014

Opłaty za skargę na wyrok KIO są nadal wysokie

Zamówienia publiczne

Duży może więcej? Wpis od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w wysokości do 5 mln złotych jest jednak niekonstytucyjny - pisze Ewelina Kurowska z Kancelarii Czublun Trębicki.

24.04.2014

GDDKiA liczy na jakość a nie tylko na najniższą cenę

Zamówienia publiczne

Po kilkunastu miesiącach apeli branży budowlanej urzędnicy zaczynają odchodzić od kryterium ceny w stronę jakości prac przy wyborze wykonawców. To kolejny krok w dobrym kierunku - donosi...

23.04.2014

Budimex dokończy autostradę A1

Zamówienia publiczne

Oferta Budimexu okazała się najkorzystniejszą w przetargu na dokończenie budowy 15-kilometrowego fragmentu odcinka autostrady A1 od węzła Sójki do węzła Piątek w województwie łódzkim.

23.04.2014

Prezes KIO: skarg do sądów będzie więcej

Zamówienia publiczne

Po tym jak Trybunał Konstytucyjny uznał, że dochodząca nawet do 5 mln zł, opłata od skargi na orzeczenie KIO jest niezgodna z Konstytucją, Krajowa Izba Odwoławcza spodziewa się zwiększenia liczby...

23.04.2014