Inny podmiot nie musi być podwykonawcą

Zamówienia publiczne

Odrzucenie oferty wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ, w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia i nie wskazuje go jako podwykonawcy, jest...

28.04.2014

Wykonawca musi zadbać o skuteczną wpłatę wadium

Zamówienia publiczne

Wadium jest wpłacone skutecznie dopiero wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego. Niedochowanie przez wykonawcę staranności przy wpłacie wadium nie może obciążać...

25.04.2014

Dialog techniczny ma pomóc zamawiającemu

Zamówienia publiczne

Umiejętnie wykorzystany dialog może stanowić efektywne narzędzie wsparcia dla zamawiającego w przygotowaniu dokumentacji planowanego postępowania - pisze w Rzeczpospolitej Monika Kucharczyk, radca...

24.04.2014

Brak chętnych do udziału w przetargach

Zamówienia publiczne

Formalizm, dyktatura najniższej ceny oraz założenie, że przetargi są ustawione powodują, że chętnych do rywalizacji o zamówienia brakuje - donosi Dziennik Gazeta Prawna.

24.04.2014