Udział w zmowie przetargowej może być powodem ekstradycji

Zamówienia publiczne

Nie można wykluczyć ekstradycji obywatela innego państwa członkowskiego UE, biorącego udział w zmowie przetargowej, z terytorium Polski bądź też obywatela polskiego z innego kraju członkowskiego -...

12.07.2014

Zakup aktualizacji programu antywirusowego jest usługą

Zamówienia publiczne

Czy zakup aktualizacji programu antywirusowego należy zaliczyć do dostaw czy usług w rozumieniu p.z.p.? W ramach realizacji zamówienia wykonawca może również zaproponować inny program antywirusowy...

11.07.2014

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

Najpóźniej do 27 listopada 2018 r. państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych, zgodne z tzw. normą europejską dotyczącą fakturowania...

11.07.2014

Infrakol zmodernizuje linię kolejową w lubuskiem

Zamówienia publiczne

Konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego Infrakol i firmy FI Construction złożyło najkorzystniejszą ofertę na modernizację odcinka linii kolejowej nr 273 granica...

10.07.2014

MON wybierze dostawcę systemu obrony powietrznej

Zamówienia publiczne

W przyszłym roku MON zamierza rozstrzygnąć, kto będzie dostawcą systemu obrony powietrznej - zapowiedział wiceminister obrony Czesław Mroczek, który w środę wziął udział w spotkaniu sejmowej komisji...

10.07.2014

Sprzątanie obiektów to usługa powtarzająca się okresowo

Zamówienia publiczne

Czy usługa sprzątania obiektów jest usługą powtarzającą się okresowo? Czy właściwe jest oszacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem 12 kolejnych miesięcy i co roku zawieranie umowy z...

09.07.2014

Brak wyjaśnień odnośnie ceny powodem odrzucenia oferty

Zamówienia publiczne

Oferta podlega odrzuceniu, gdy wykonawca nie złożył wyjaśnień odnośnie zaoferowanej ceny, o jakie został poproszony przez zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. lub złożone wyjaśnienia są...

09.07.2014

Mostostal Kraków zbuduje płytę lotniska w Szymanach

Zamówienia publiczne

Za 110 mln zł Mostostal Kraków z grupy Budimex zbuduje płytę lotniska regionalnego w Szymanach (Warmińsko-mazurskie). Zbudowane zostaną m.in. pas startowy i infrastruktura techniczna płyty...

08.07.2014

Poczta Polska przegrywa starcie z PGP

Zamówienia publiczne

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił we wtorek skargi na korzystne dla Polskiej Grupy Pocztowej orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na dwuletnią obsługę korespondencji z sądów i...

08.07.2014