Porozumienie w tej sprawie sąsiadujące ze sobą regiony podpisały w maju tego roku. W piątek w Tychach (Śląskie) spotkali się marszałkowie obu województw oraz członkowie dwóch rad ds. strategii dla rozwoju Polski Południowej: rady naukowej i programowej. Uzgodniono m.in. harmonogram dalszych prac.

 

„Do końca tego roku zamierzamy wypracować założenia strategii, a do maja 2012 r. chcemy mieć jej projekt. Potem rozpocznie się etap m.in. analizy środowiskowej i konsultacje, aby jesienią strategia została przyjęta na wspólnej sesji sejmików woj. śląskiego i małopolskiego” - poinformował marszałek woj. małopolskiego, Marek Sowa.

 

Strategia dla Polski Południowej (woj. śląskie i woj. małopolskie) będzie trzecim podobnym dokumentem w Polsce, po strategii dla Polski Wschodniej (temu obszarowi poświęcone są m.in. odrębne priorytety w unijnych programach) oraz strategii dla Polski Zachodniej, która będzie gotowa do końca roku.

 

Uczestnicząca w piątkowym spotkaniu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oceniła, że w przyszłej perspektywie finansowej UE projekty ponadregionalne będą mogły liczyć na określone środki, przeznaczone właśnie na takie przedsięwzięcia.

 

„Na razie nie zapadła decyzja dotycząca programów ponadregionalnych, jednak z pewnością w ramach dużych krajowych programów pojawią się +kieszonki+ ponadregionalne, gdzie będą wyodrębnione środki na takie przedsięwzięcia” - zapewniła minister.

 

Bieńkowska oceniła, że obszar Śląska i Małopolski jest najsilniejszy pod względem potencjału gospodarczego w Polsce i należy do najsilniejszych w Europie.

 

Zapewniła też, że w kolejnej unijnej perspektywie finansowej z pewnością rozszerzone będą programy regionalne (jak obecne Regionalne Programy Operacyjne), choć nadal dominować będą większe programy krajowe (jak dziś np. Infrastruktura i Środowisko czy Innowacyjna Gospodarka).

 

Marszałkowie przekonywali natomiast, że współpraca obu regionów jest konieczna, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. „Według wszystkich opinii najlepszy w Polsce obszar gospodarczy jest między Krakowem, a metropolią górnośląską” - mówił marszałek Sowa, według którego współpraca pozwoli także na skuteczną rywalizację w przestrzeni europejskiej. Przykładem jest Europejski Węzeł Wiedzy i Innowacji, w którym współpracują uczelnie i firmy (m.in. energetyczne) ze Śląska i Małopolski.

 

Wśród potencjalnych wspólnych projektów są m.in. - jak wyjaśnił marszałek woj. śląskiego, Adam Matusiewicz - budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, łącząca Bielsko-Białą z Krakowem (za ok. 3 mld zł) oraz drogi ekspresowej z Katowic, przez Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Olkusz do Krakowa. Modernizacji wymagają także linie kolejowe.

 

Wspólne mogą być również projekty np. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – przykładem jest przyjęty niedawno przez rząd program ochrony górnej Wisły. Regiony chcą także współpracować gospodarczo, w zakresie dużych inwestycji.(PAP)

 

mab/ mtb/