Rzeczniczka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Joanna Kube poinformowała we wtorek, że na niejawnym posiedzeniu sąd oddalił wniosek pełnomocnika prezydenta Radomia o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego przewodniczącego Marka Wroczyńskiego.

Rzeczniczka dodała, że na decyzję tę przysługuje zażalenie do NSA w ciągu 7 od jej otrzymania.

Uzasadniając wniosek o wyłączenie przewodniczącego składu orzekającego pełnomocnik Witkowskiego mec. Michał Królikowski stwierdził, że uczynił to "by postępowanie cieszyło się przymiotem dostatecznej bezstronności orzekającego sądu".

Jak dowodził, sprawa Witkowskiego trafiła na wokandę WSA znacznie szybciej niż inne. Jego zdaniem przewodniczący radomskiego wydziału WSA w Warszawie, wyznaczając rozprawę Witkowskiego poza kolejnością, potraktował ją priorytetowo. "Świadczy to o potraktowaniu prezydenta Witkowskiego w sposób odmienny, czy też naruszający wprost zasady równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości" - uznał mecenas.

Sprawa wygaszenia mandatu prezydenta Radomia wiąże się z wnioskiem CBA. Według funkcjonariuszy Biura Radosław Witkowski, wbrew zakazowi wynikającemu z przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej, przez cztery miesiące 2015 r. zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, w której - zdaniem CBA - udział Skarbu Państwa nie przekraczał 50 proc. liczby akcji. Stanowisko CBA podzielił wojewoda mazowiecki i na tej podstawie wydał zarządzenie zastępcze w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Radomia.

W ocenie prezydenta Radomia i jego pełnomocnika, Witkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce, która nie była wówczas w pełni własnością Skarbu Państwa, tylko dlatego, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa toczyła spór, czy przysługują jej te udziały. Dlatego też - podkreślają - mógł on, jako prezydent miasta, jednocześnie pełnić swoją funkcję i zasiadać w radzie nadzorczej świętokrzyskiej spółki.

Prezydent Radomia zaznaczył, że gdy sprawa wzbudziła kontrowersje, zakończył swoją działalność w radzie nadzorczej i zwrócił blisko 12 tys. zł, które zarobił tam przez cztery miesiące oraz odnotował ten fakt w oświadczeniu majątkowym.

W lutym radomscy radni odrzucili wniosek CBA o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta Radomia. W kwietniu ponownie wezwał ich do tego wojewoda mazowiecki. Według niego - w przypadku Witkowskiego doszło do "ewidentnego złamania prawa". Radni jednak nie chcieli po raz drugi zajmować się tą kwestią, bo uznali że już raz zajęli stanowisko w tej sprawie. W czerwcu wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Radomia.

Witkowski wielokrotnie podkreślał, że działania CBA oraz wojewody mają charakter polityczny (wojewoda należy do PiS, prezydent Radomia - do PO).

Komentując wniosek pełnomocnika prezydenta Radomia o zmianę składu orzekającego, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zastanawiał się w poniedziałek na konferencji prasowej w Radomiu, czy prezydentowi miasta "chodziło tylko o wyjaśnienie sprawy, czy też o to, by procedura sądowa trwała jak najdłużej", czyli do końca kadencji samorządu, która upłynie jesienią 2018 r. (PAP)

autor: Ilona Pecka

ilp/ par/