"Dobra zmiana była najpierw hasłem wyborczym, później programem politycznym, a teraz – z perspektywy całego kraju i naszego województwa – to po prostu synteza faktów, które stanowią sukces nas wszystkich" - powiedział wojewoda łódzki Zbigniewa Rau.

Za jeden z największych sukcesów dwuletnich rządów PiS, wojewoda uznał program Rodzina 500 plus, z którego w Łódzkiem skorzystało 247 tys. dzieci.

"To oznacza, że ok. 95 proc. najmłodszych mieszkańców regionu, udało się wyprowadzić ze sfery ubóstwa. Średnio każda rodzina korzystająca z programu 500 plus otrzymała rocznie ponad 13 tys. zł. To praktycznie jedna, dodatkowa pensja, dzięki której struktura budżetu – zwłaszcza rodzin niezamożnych - uległa radykalnej zmianie. Pojawiły się dodatkowe pieniądze na naukę, rekreację, wypoczynek" - mówił Rau.

Częścią programu społecznego rządu jest również wsparcie dla seniorów, m.in. program oferujący im darmowe leki – w Łódzkiem skorzystało z niego prawie 170 tys. osób.

Z pomocy publicznej korzystali też inwestorzy, którzy w ciągu ostatnich lat uruchomili w regionie łódzkim 21 inwestycji dających ponad 1,7 tys miejsc pracy.

"Gdybyśmy spojrzeli szerzej, okazałoby się, że inwestycji było więcej. Prognozujemy, że pod koniec roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskamy wynik co najmniej półtora razy większy – jeśli chodzi o liczbę inwestorów oraz zachowanych i nowych miejsc pracy – niż w latach poprzednich" - zaznaczył prezes ŁSSE Marek Michalik.

W 2017 r. tygodnik Financial Times uznał ŁSSE za najlepszą strefę dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Według Michalika, to efekt rozszerzenia działalności Strefy, m.in. o projekty: wspierania startupów i edukacyjny program bonowy dla MŚP o wartości 24 mln zł. ŁSSE powiększyła się o 78 ha, a jej najnowszym inwestorem jest międzynarodowy koncern Miele.

Na konferencji w Urzędzie Wojewódzkim wspomniano też o zainwestowaniu przez rząd ok. 20 mln zł na promocję kandydatury Łodzi do organizacji International Expo 2022. Jak dodał Rau, Łódź co prawda przegrała, jednak warto wziąć pod uwagę, że jej ostateczny rywal – słynne Buenos Aires – zwyciężyło zaledwie 6 głosami.

Jedną z największych inwestycji w Łodzi będzie budowa tunelu średnicowego łączącego dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, która ma być ukończona w 2021 roku. Jej koszt to 1,59 mld zł. Dzięki podziemnej linii kolejowej miasto zyska nie tylko nowe możliwości związane z rozwojem połączeń kolejowych, ale także ułatwienie w poruszaniu się po aglomeracji.

"W tym roku oddano do użytku odcinek autostrady A1 Stryków – Tuszyn, obwodnicę Bełchatowa oraz obwodnice Wielunia. Rząd przeznaczył też środki na budowę zachodniej obwodnicy Łodzi – S14 i brakujący odcinek autostrady A1 - Tuszyn granica woj. łódzkiego. Zostały ogłoszone przetargi, które powinny być rozstrzygnięte w tym roku" - poinformował dyrektor łódzkiej GDDKiA Maciej Tomaszewski.

Wśród sportowych inwestycji rządu w Łódzkiem wymieniono najnowocześniejszą w Polsce Arenę Lodową w Tomaszowie Mazowieckim – za 47 mln zł. Kolejne 65,8 mln zł przeznaczono w ciągu ostatnich dwóch lat na inne obiekty sportowe.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej otrzymało 26 mln zł, Centrum Nauki i Techniki – 18 mln zł. Uniwersytet Łódzki doceniono za podniesienie jakości kształcenia i poziomu badań naukowych kwotą ponad 21 mln zł.

Szansę na dalszy rozwój regionu otwiera – zdaniem wojewody – kwota 12,2 mld zł z funduszy europejskich, która w obecnej perspektywie UE ma trafić do Łódzkiego w ramach wszystkich programów operacyjnych. (PAP)