„Zgodnie z postanowieniem premiera Wiesław Sawicki rozpoczyna pracę w urzędzie 24 listopada br., mając wszystkie uprawnienia przysługujące burmistrzowi” - powiedział PAP rzecznik Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Paweł Siminiak.

Sawicki był zastępcą burmistrza. Po śmierci Tadeusza Federa, przestał pełnić to stanowisko.

O powierzenie mu obowiązków burmistrza wnioskował wicewojewoda lubuski Jan Świrepo (p.o. wojewody – PAP). Sawicki będzie zarządzał gminą do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

„Na razie nie jest jeszcze ustalony ich termin. Spodziewamy się, że w ciągu kilku dni premier wyda rozporządzenie o ich przeprowadzeniu” - dodał Siminiak.

Tadeusz Feder zmarł 9 listopada br. w gorzowskim szpitalu, miał 58 lat. Burmistrzem Strzelec Krajeńskich był drugą kadencję. Z ustaleń prokuratorskiego śledztwa wynika, że śmierć najprawdopodobniej była następstwem targnięcia się na własne życie. (PAP)

 

mmd/ la/ gma/