Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisał w piątek z przedstawicielami Stowarzyszenia "Polskie Miasta Cittaslow” porozumienie rozpoczynające realizację programu rewitalizacji miast "dobrej jakości życia" w regionie.

Przedsięwzięcia dotyczą czternastu miast sieci, to jest Barczewa, Biskupca, Bisztynka, Dobrego Miasta, Gołdapi, Górowa Iławeckiego, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nidzicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Pasymia, Reszla oraz Rynu. Celem programu jest skoordynowana i kompleksowa rewitalizacja miast wchodzących w skład sieci tak, aby zachowując swój unikatowy charakter i walory, mogły jednocześnie oferować mieszkańcom lepsze warunki życia.

Burmistrz Pasymia Cezary Łachmański podkreślił, że władze 5,5-tysięcznego miasteczka chcą za 12 mln zł zaktywizować zmarginalizowaną do tej pory część społeczeństwa. "Stąd pomysł stworzenia w budynku po byłym kinie centrum promocji, rozwoju i integracji społecznej, w którym koncentrowałoby się życie kulturalno-gospodarcze Pasymia. W centrum odbywać się będą warsztaty dla osób, którą chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Będziemy organizować w nim także wystawy i koncerty" - podkreślił burmistrz. Dodał, że w Pasymiu utrzymuje się 10 proc. bezrobocie a 20 proc. mieszkańców korzysta z pomocy społecznej.

Pasym chce także zmodernizować z unijnych pieniędzy miejski ośrodek kultury oraz uliczki w centrum miasta i rynek. "W okresie przedwojennym nasze miasteczko kwitło i tętniło życiem, chcemy przywrócić w nim znów ten klimat" - dodał burmistrz.

Burmistrz Reszla Marek Janiszewski zaznaczył, że za 16 mln zł samorząd chce dostosować miejski ośrodek kultury na potrzeby szkolenia osób wykluczonych a także przygotować budynek po warsztatach szkolnych, gdzie osoby wstępnie przeszkolone będą mogły uczyć się zawodu. "Ludzie zrzeszeni w spółdzielni socjalnej mieliby obsługiwać ruch turystyczny i pielęgnować zieleń miejską. Bezrobocie w Reszlu sięga 30 proc."- dodał. Ponadto władze Reszla chcą zrewitalizować park miejski z zachowaną średniowieczną architekturą oraz odnowić ulicę Podzamcze, wzdłuż której znajdują się najważniejsze budynki miasta czyli zamek, kościół i starą plebanię. Są plany by przy współudziale wspólnot mieszkaniowych odnowić kamieniczki w centrum miasta.

Zarząd Województwa już wcześniej ocenił, że sieć miast Cittaslow może być ważnym czynnikiem rozwoju regionu. W zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 "sieć Cittaslow" ma duże znaczenie dla rozwoju województwa i poprawy życia mieszkańców. W konsekwencji Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu unijnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na kompleksową rewitalizację sieci przeznaczono łącznie 51,1 mln euro, w tym 44,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. (PAP)

ali/ pz/