Wszystkie lokale referendalne otwarto punktualnie; głosowanie przebiega bez zakłóceń - poinformowano PAP w delegaturze krajowego biura wyborczego w Płocku oraz w miejskiej komisji ds. referendum w Żyrardowie.

Referendum zarządził Komisarz Wyborczy w Płocku na wniosek grupy mieszkańców Żyrardowa. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział 3/5 wyborców, którzy głosowali w II turze wyborów na prezydenta tego miasta w grudniu 2010 r., czyli ponad 6 485 osób.

Wynik referendum będzie rozstrzygający, jeżeli jedno z rozwiązań – odpowiedź na „tak” lub „nie” – w sprawie odwołania prezydenta Żyrardowa przed upływem kadencji otrzyma więcej niż połowę ważnych głosów.

Uprawnionych do udziału w niedzielnym referendum jest ponad 32 tys. mieszkańców Żyrardowa.

Andrzej Wilk jest prezydentem Żyrardowa od 2006 r. Wcześniej od 2002 r. był radnym tego miasta. (PAP)

mb/ abr/