Prowadzona od 2013 r. inicjatywa ma tworzyć sprzyjające warunki dla niekomercyjnych przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i artystyczną. Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na preferencyjne i stałe stawki czynszu.

Tym razem miasto udostępniło siedem lokali w różnych punktach Katowic. Z 16 zarejestrowanych ofert wybrano cztery; do jednej lokalizacji nie zgłoszono ofert, a w dwóch komisja nie wybrała żadnej "ze względu na zaproponowany zbyt ogólny, mało precyzyjnie określony zakres działalności kulturalnej".

W lokalu przy ul. Kordeckiego, do którego zgłoszono najwięcej propozycji, ma powstać fotograficzne archiwum społeczne katowiczan "zawierające dawne i współczesne zdjęcia rodzinne wraz z towarzyszącymi im historiami". Familijne kino, teatr, kawiarnia literacka oraz galeria "Historia Koszutki" (dzielnica Katowic) ma powstać w lokalu przy ul. Iłłakowiczówny.

Działalność związana m.in. z "upcyklingiem i ecodesignem" będzie prowadzona w lokalu przy ul. Kilińskiego. Tam też najemcy zapowiadają powstanie "kliniki" starych mebli. W ostatnim, największym lokalu przy ul. Misjonarzy Oblatów organizowane będą wystawy i spotkania edukacyjne; powstanie tam również galeria sztuki współczesnej.

W dotychczasowych pięciu edycjach miasto wystawiło 37 lokali użytkowych, co zaowocowało podpisaniem 19 umów najmu. W ten sposób w Katowicach powstały m.in. "Teatr Rawa", galeria "Back Door", pracownia i galeria "Fabryka Małych Form" oraz Muzeum Historii Gitary. (PAP)

akp/ gma/