Służbę w Gorzowie Wlkp. rozpoczną w najbliższą sobotę – poinformowała PAP rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG Irena Skuliniec. „Powstanie placówki w Gorzowie Wlkp. to ostatni etap trwającej od 2009 roku reorganizacji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej” - powiedziała rzeczniczka.

Jak dodała, w wyniku zmian, które dokonały się w ciągu kilku minionych latach, od połowy listopada ub. roku Nadodrzański Oddział Straży Granicznej obejmuje swym zasięgiem trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Odpowiada za 715 km granicy państwowej, w tym 277 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską.

„Mimo, że na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej zniesiona została kontrola graniczna, funkcjonariusze nadal wykonują zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, przyjmują wnioski o nadanie statusu uchodźcy, wydają decyzje administracyjne na podstawie ustawy o cudzoziemcach” - powiedziała Skuliniec.

Zniesienie kontroli granicznej na wewnętrznej granicy UE spowodowało, że Straż Graniczna zintensyfikowała swoje działania w głębi kraju; są one ukierunkowanie m.in. na zwalczanie i zapobieganie różnym formom przestępczości transgranicznej.

Nowa placówka w Gorzowie Wlkp. obejmie swym zasięgiem obszar działania dotychczasowej Placówki SG w Kostrzynie nad Odrą, czyli miasto Gorzów Wlkp., powiaty: strzelecko – drezdenecki i gorzowski oraz część powiatów międzyrzeckiego i sulęcińskiego. Służbę będzie w niej pełnić 60 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał w czwartek m.in. Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. Udział w uroczystości wzięli również przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz innych służb mundurowych.

Budynek, do którego wprowadzili się pogranicznicy znajduje się przy ulicy Strażackiej 36a. Wcześniej należał do gorzowskiej straży pożarnej. Koszt jego modernizacji i przystosowania do potrzeb Straży Granicznej wyniósł ok. 2,5 mln zł.

W obiekcie o pow. użytkowej prawie 430 m kw mieszczą się 22 pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla służby dyżurnej, dwa garaże, pomieszczenie dla zatrzymanych. Jak zapewniła rzecznik, przy jego modernizacji wykorzystano najnowsze technologie.

Komendantem Placówki SG w Gorzowie Wielkopolskim jest ppłk SG Dariusz Kalczyński. (PAP)