Wśród propozycji zgłoszonych przez mieszkańców tradycyjnie znalazło się wiele projektów dotyczących remontów dróg i chodników, budowy placów zabaw, terenów rekreacyjnych i boisk. Gdańszczanie z Oliwy chcieliby np. – w ramach zakończenia prac przy wzgórzu Pachołek - urządzić na nim zjeżdżalnię dla dzieci a la stok narciarski, a mieszkańcy Brzeźna – zainstalować monitoring w pasie nadmorskim i innych terenach zielonych w okolicy.

„Zauważyliśmy jednak, że obok tych typowych projektów związanych z inwestycjami mamy wiele propozycji dotyczących poprawy jakości życia gdańszczan w inny sposób. Są to np. projekty dotyczące zdrowia, aktywnego spędzania wolnego czasu itp.” – powiedziała PAP Sylwia Betlej z referatu inicjatyw i konsultacji społecznych wydziału rozwoju społecznego w gdańskim magistracie.

„Cieszymy się z takiej zmiany, bo w budżecie obywatelskim chodzi właśnie o to, by realizować nie tylko projekty inwestycyjne, ale też te, które w inny sposób podnoszą jakość życia mieszkańców” – powiedziała Betlejewska dodając, że wśród projektów zgłoszonych przez mieszkańców pojawiło się np. kilka propozycji zakładających organizację zajęć dla seniorów.

Jedna z gdańszczanek zaproponowała też zaszczepienie gdańskich dzieci przeciwko pneumokokom. Betlejewska dodała, że pierwotnie projekt zakładał, iż akcja obejmie wszystkie dzieci do drugiego roku życia, koszt takiej akcji przewyższyłby jednak maksymalną kwotę, jaką miasto przewidziało na pojedynczy projekt. Ostatecznie więc propozycja została ograniczona do szczepień dla dzieci między 12. a 23. miesiącem życia.

Na realizację przyszłorocznego – trzeciego w historii samorządu - budżetu obywatelskiego Gdańsk przeznaczył 11 mln zł, z tego 2,2 mln na projekty ogólnomiejskie i 8,8 mln zł na projekty dzielnicowe. Środki z drugiej puli dzielone były dotąd między sześć okręgów. W tym roku, po konsultacji z mieszkańcami, zdecydowano, by środki były rozdysponowywane w 34 dzielnicach – każdej z nich przyznano konkretną pulę pieniędzy obliczoną głównie na podstawie liczby mieszkańców.

Głosowanie nad zgłoszonymi w tym roku projektami rozpoczęło się w poniedziałek, a zakończy 27 września. Każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie pięć głosów na projekty dzielnicowe i jeden głos na projekt ogólnomiejski. Lista wybranych projektów ma zostać ogłoszona do 30 września.

W głosowaniu mogą brać udział osoby, które 1 czerwca br. ukończyły 16. rok życia, są zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku lub wpisane są do stałego rejestru wyborców.

Wszystkie informacje dotyczące trzeciej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego, w tym lista projektów, na które można głosować, znajdują się na stronie www.gdansk.gda.pl/budzet-obywatelski.

W pierwszej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego do realizacji wybrano 28 projektów wartych w sumie prawie 10 mln zł. Frekwencja w głosowaniu wyniosła wówczas 13,6 proc. W kolejnej edycji wyłoniono 21 projektów wartych ponad 10 mln zł. Frekwencja w głosowaniu wyniosła wówczas 10,13 proc. (PAP)