Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował w środę dziennikarzy, że projekt zgodnie z harmonogramem został skierowany do Rady Miasta Krakowa. Według niego dokument powinien zostać uchwalony tuż przed Bożym Narodzeniem.

Jak zastrzegł, to wstępna projekcja budżetu, która będzie jeszcze korygowana autopoprawkami w grudniu, a także w styczniu przyszłego roku, czynionymi w oparciu o dochody z przetargów, jakie wtedy zostaną rozstrzygnięte. Miasto liczy m.in. na dodatkowe środki zaoszczędzone w postępowaniu na przebudowę al. 29 Listopada szacowaną na ok. 200 mln zł. „To jest taki bardzo dokładny szkielet, ale wciąż jeszcze szkielet budżetu” - zaznaczył Majchrowski.

Wydatki miasta sięgną 4 mld 805 mln zł i będą o prawie 6 proc. wyższe od tegorocznych. Zaplanowano także wzrost dochodów w stosunku do tegorocznych o 8 proc. Wyniosą one 4 mld 696 mln zł. Założony deficyt budżetowy to 109 mln zł.

„Tegoroczny budżet zakłada wzrost wydatków bieżących, zapewniających lepsze funkcjonowanie miasta. W tym roku mniej pieniędzy przeznaczamy na inwestycje - kładziemy nacisk na wydatki bieżące, na doprowadzenie do odpowiedniego stanu i utrzymanie infrastruktury miejskiej, a także zabezpieczenie elementów, które poprawią jakość i komfort życia” - ocenił prezydent.

W przyszłym roku procentowo najwięcej miasto wyda na oświatę - 26 proc. wszystkich wydatków bieżących; wypłaty świadczeń rodzinnych (w tym na program 500 Plus) oraz pomoc społeczną - 20 proc.; transport i łączność - 15,7 proc. oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 8,4 proc.

Na inwestycje w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano ponad 611 mln zł, czyli o 23 proc. mniej w stosunku do planu na rok 2016.

Majchrowski tłumaczył, że inwestycje strategiczne, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta pochłoną 158 mln zł, z czego 96 mln będzie pochodziło ze środków własnych miasta, a pozostała część - ze środków zewnętrznych. Do największych inwestycji w tej grupie należą m.in.: modernizacja torowisk, przygotowanie i budowa linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa, przygotowanie budowy linii tramwajowej os. Krowodrza Górka – Azory, rozbudowa ulic Kocmyrzowskiej, Krzyżańskiego, Myślenickiej oraz 29 Listopada, a także budowa parkingów P&R (Bieżanów, Kurdwanów, Mały Płaszów).

Na mniej kosztowne inwestycje programowe, wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta planuje się wydać 381,5 mln zł. Największą kwotą wśród inwestycji programowych są wydatki na ochronę i kształtowanie środowiska; z tego program ograniczania niskiej emisji i wymiany pieców węglowych będzie kosztował prawie 100 mln zł z różnych źródeł, w tym 33 mln zł z kasy miasta.

Spore środki będą przeznaczone na krakowskie parki: najwięcej na Park Reduta; rozpoczną się także prace związane z rewitalizacją Parku Krakowskiego i Zakrzówka. Inne parki, które znalazły się na liście przyszłorocznych inwestycji programowych to Park Duchacki, Park Wiśniowy Sad, Park Bednarskiego, Park Lotników Polskich czy oświetlenie Parku Wyspiańskiego.

Prawie 19 proc. wydatków na inwestycje programowe, czyli 72 mln zł miasto wyda na transport. Z tego ponad 18 mln zł zostanie przeznaczonych na budowę ścieżek rowerowych. Prawie 3 mln zł zarezerwowano na budowę toru motocyklowo-samochodowego, na który mieszkańcy Krakowa zagłosowali w drugiej edycji budżetu obywatelskiego.

Na inwestycje programowe w dziedzinie oświaty miasto wyda ponad 35 mln zł. Najwięcej, bo prawie 13 mln zł z tej kwoty przeznaczone będzie na termomodernizację gminnych budynków oświatowych. Rozpocznie się też budowa nowego obiektu szkolno-przedszkolnego na Górce Narodowej. Szkoły wzbogacą się także o nowe lub zmodernizowane obiekty sportowe.

Prawie 29 mln zł Kraków planuje wydać na inwestycje programowe w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa. Jedną z najważniejszych będzie adaptacja budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich na potrzeby Muzeum Podgórza - jego otwarcie planowane jest jesienią przyszłego roku, a także rozpoczęcie modernizacji siedziby Muzeum Historii Fotografii. Rozpoczną się też prace przy Muzeum Miejsca Pamięci „KL Płaszów”, które współfinansować będzie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Jak zapowiedział Majchrowski, w dochodach miasta w przyszłym roku największą część stanowić będą jak zwykle subwencje i dotacje, z czego najpoważniejszym transferem z budżetu państwa będzie część oświatowa subwencji ogólnej (800 mln zł). Największe dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej będą przeznaczone na realizację programu Rodzina 500+ (295,5 mln zł). Około 1/3 budżetu miasta stanowią dochody własne. Najważniejszym ich źródłem jest podatek od nieruchomości. (PAP)